VUGD apseko telpas patvertņu vajadzībām un aicina iepazīties ar vadlīnijām

16.04.2024

For the population

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām ir sācis apsekot valsts un pašvaldību īpašumus, kuros ir pagrabstāvi. Tiek novērtēts telpu tehniskais stāvoklis un atbilstība patvertņu vajadzībām.

VUGD ir sagatavojis vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām, lai iedzīvotāji paši spētu apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību noteiktajām prasībām. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar VUGD izstrādātajām vadlīnijām HERE . Iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar vadlīnijām, lai spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam iedzīvotājus vērsties pašvaldībā un aicināt pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.

Kontaktpersona saziņai: Žanna Balode, Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris, tālr. 64607170, 20287445, e-mail zanna.balode@rezeknesnovads.lv

VUGD vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un tās satur būtiskākos ieteikumus, kas jāņem vērā, atjaunojot vai izveidojot patvertni vai vietu, kur var patverties. Vadlīnijās norādītie ieteikumi piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām.

Sagatavors pēc VUGD sniegtās informācijas

Click to Listen highlighted Text!