Zinību dienas pasākumi Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā

24.08.2023

Education

1. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādes aicina savus audzēkņus un viņu vecākus apmeklēt svinīgos Zinību dienas pasākumus iestādēs 2023./2024.m.g.

No. p.m.Izglītības iestādeTimeIestādes vadītāja tālrunis
1.Dricana Secondary School9.30Skaidrīte Strode 29233625
Struktūrvienība Jaunstrūžānu sākumskola8.30
2.Kaunatas High School9.30Ināra Paramonova 20203496
3.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola9.00Gundega Rancāne 29491167
4.Malta High School8.40Vinera Dimpere 29332296
5.Nautrene High School9.00Dir.vietn. Vita Sinkoveca
Struktūrvienība Berzgale primary school10.30
6.Viļānu High School10.00Pēteris Tretjuks 29359036
 Struktūrvienība Dekšāri Secondary School9.00Ilze Valeniece 22321326
7.Feimaņi primary school9.00Aina Drikšņa 28662157
8.Gaigalava primary school9.00Ināra Ūsīte 28621625
9.Rēznas primary school9.00Anatolijs Kozlovskis 29471322
10.Sakstagala Job Qualified Basic School9.00Silvija Freiberga 28383139
11.Tiskādu primary school8.40Olga Miseviča 29193961
12.Verēmi Primary School9.00Sandis Sprudzāns 26697783
13.Special primary school of Rezekne municipality: Georgs Ignatjevs 29465657
 Progr.realiz. vieta Malta, Kalnu iela 410.00
 Progr.realiz. vieta Malta, Rozentovas iela 910.30
 Progr.realiz.vieta Ružina12.30
14.Viļānu Music and Art School13.00Inta Brence 26532699
15.Maltas mūzikas skola13.00Normunds Štekels 26582296
Click to Listen highlighted Text!