Zinību dienas pasākumi Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā

24.08.2023

Izglītība

1. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādes aicina savus audzēkņus un viņu vecākus apmeklēt svinīgos Zinību dienas pasākumus iestādēs 2023./2024.m.g.

Nr.p.k.Izglītības iestādeLaiksIestādes vadītāja tālrunis
1.Dricānu vidusskola9.30Skaidrīte Strode 29233625
Struktūrvienība Jaunstrūžānu sākumskola8.30
2.Kaunatas vidusskola9.30Ināra Paramonova 20203496
3.L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola9.00Gundega Rancāne 29491167
4.Maltas vidusskola8.40Vinera Dimpere 29332296
5.Nautrēnu vidusskola9.00Dir.vietn. Vita Sinkoveca
Struktūrvienība Bērzgales pamatskola10.30
6.Viļānu vidusskola10.00Pēteris Tretjuks 29359036
 Struktūrvienība Dekšāru pamatskola9.00Ilze Valeniece 22321326
7.Feimaņu pamatskola9.00Aina Drikšņa 28662157
8.Gaigalavas pamatskola9.00Ināra Ūsīte 28621625
9.Rēznas pamatskola9.00Anatolijs Kozlovskis 29471322
10.Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola9.00Silvija Freiberga 28383139
11.Tiskādu pamatskola8.40Olga Miseviča 29193961
12.Verēmu pamatskola9.00Sandis Sprudzāns 26697783
13.Rēzeknes novada speciālā pamatskola: Georgs Ignatjevs 29465657
 Progr.realiz. vieta Malta, Kalnu iela 410.00
 Progr.realiz. vieta Malta, Rozentovas iela 910.30
 Progr.realiz.vieta Ružina12.30
14.Viļānu mūzikas un mākslas skola13.00Inta Brence 26532699
15.Maltas mūzikas skola13.00Normunds Štekels 26582296
Click to listen highlighted text!