an educatee, a scientist, a creative, cheerful child who lives healthy, safe and active, works independently in the world, grows at the patriot of his country.

12

Professionally oriented educational institutions

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

In 2018, a natural friend creative research centre “Thistle” was established in THE Viļānu forestry building. The premises of the Centre of Interest shall be used for the performance of study and laboratory research work through the latest technologies, as well as for the organisation of training, seminars and other events. The surrounding area of the building contains land and forests that provide an opportunity to explore and explore natural values through various instruments - microscopes, compasses, binoculars and lupes. The creation of a natural path, an outdoor laboratory for practical educational activities and experimentation is planned. Inta Brence

Viļānos Open Nature Research Centre

Viļānu Municipal Research Museum

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni status.

Year of dibināšanas: 1968 Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāniyear of dibināšanas: 2015

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

1. Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni Natural Creator Research Centre “Thistle” In 2018, a natural friend creative research centre “Thistle” was established in THE Viļānu forestry building. The premises of the Centre of Interest shall be used for the performance of study and laboratory research work through the latest technologies, as well as for the organisation of training, seminars and other events. The surrounding area of the building contains land and forests that provide an opportunity to explore and explore natural values through various instruments - microscopes, compasses, binoculars and lupes. The creation of a natural path, an outdoor laboratory for practical educational activities and experimentation is planned.

Viļānos Open Nature Research Centre 

2. 12

Maximum sentence length exceeded.

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

Year of dibināšanas: 1989

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni Year of dibināšanas: 1994 

Contacts: Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni muzejs-vilani@inbox.lv

Vilnius City Library

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

Year of dibināšanas: 1968

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

year of dibināšanas: 2015

Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni

 • Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni
 • Address: Viļānu CN, cultural area 2, Viļāni
 • Natural Creator Research Centre “Thistle”
 • In 2018, a natural friend creative research centre “Thistle” was established in THE Viļānu forestry building. The premises of the Centre of Interest shall be used for the performance of study and laboratory research work through the latest technologies, as well as for the organisation of training, seminars and other events. The surrounding area of the building contains land and forests that provide an opportunity to explore and explore natural values through various instruments - microscopes, compasses, binoculars and lupes. The creation of a natural path, an outdoor laboratory for practical educational activities and experimentation is planned.
 • Viļānos Open Nature Research Centre

WORKING TIME

 • 12
 • Maximum sentence length exceeded.
 • 12
 • Maximum sentence length exceeded.

12
Manager: Anita Dakule
Phone: 27124961
Email: vilanubiblioteka@vilani.lv
anita.dakule@rezeknesnovads.lv

12

Maximum sentence length exceeded.

 • 12
 • Maximum sentence length exceeded.
 • Pamatojoties uz Rēzeknes rajona komitejas lēmumu „Par rajona kultūras nama pārcelšanu no Audriņu ciema uz Viļānu pilsētu”, no 1976.gada 8.aprīļa – 1991.gadam – Rēzeknes rajona Kultūras nams
 • 1991. – 2009.gada  jūlijam – Viļānu pilsētas Kultūras nams
 • Pamatojoties uz teritoriālo reformu Latvijā, tika izveidots Viļānu novads, pārņemot Viļānu pilsētas domes saistības, tādēļ no 2009.gada 1.jūlija –  Viļānu novada pašvaldības Kultūras nams
 • 2013. gada martā kultūras namā tika uzsākti vērienīgi renovācijas darbi, darbinieku kolektīvam iemitinoties pagaidu telpās
 • 2015. gada 10. oktobrī rekonstruēts Viļānu kultūras nams vēra durvis saviem apmeklētājiem 

Aktuālajiem notikumiem seko līdzi Viļānu Kultūras nama Facebook lapā

Address:  Kultūras laukums 2, Viļāni,  Rēzeknes nov., LV-4650
Manager: Margarita Cakula
The phone: 28662346
E-mail: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv,  vilanu_kn@inbox.lv 
Organiser of cultural events: Anna Stafecka, anna.stafecka@rezeknesnovads.lv

Lauku kapela "BUMBURNEICYS"

Lauku kapela ir neatņemama kultūras nama sastāvdaļa. Ar savām skanīgajām balsīm un muzicēšanu spēj iekustināt gan latviešu, gan ārzemju publiku.

Kapelas nosaukums radies, kad Sakstagala folkloras kopas izpildījumā tika izdzirdēta rotaļdeja „Es bij viena goda meita” - iepatikās kārtīgajai mātes meitai pretnostatītā Bumburneica! Kapela pārstāv tautas mūzikas žanru. Kapelas repertuārā pārsvarā ir latgaliešu tautas dziesmu aranžējumi, kā arī dažādas latviešu ziņģes. 

Lauku kapela „Bumburneicys” var „noraut” riktīgus dančus līdz pat rīta gaiļiem, kā arī nospēlēt nopietnu koncertu. Kapela uzstājas pie viesu sagaidīšanas, dažādos pasākumos, mūzikas pavadījumā notiek rotaļas. Dalībnieces bieži tiek aicinātas piedalīties dažāda mēroga pasākumos visā Latvijā. 

Folklore “Vilnius”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Manager: Inga Stafecka

Children's and youth folklore friends' group “Biteites”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Dibināšanas gads: 1994
Manager: Inga Stafecka

Senior vocal ensemble "Rudens ziedi"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Foundation year:
Manager: Biruta Vigupe

Vocal ensemble of Russian songs "Sudarushki"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Year of dibināšanas: 2000
Manager: Rita Jegorova

Women's choir “Alta”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Dibināšanas gads: 1968

Conductor: Biruta Vigupe

Dance group "Kūmys"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Manager: Ilmārs Dreļs
dibināšanas gads: 2015

Youth dance group "Austra"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Year of establishment: 1979-1980 season
Manager: Lūcija Kukaine

Russian amateur “Horoshee nastroenie”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Foundation year: 2013.
Manager: Alexander Spundjan

Amateur theatre “what is, it is”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Year of dibināšanas: 1992.
Manager: Ināra Gretina

Dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis"

2018. gadā Viļānu mežniecības ēkā tika izveidots Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”. Interešu centra telpas tiek lietotas mācību un laboratorijas pētnieciskā darba veikšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī apmācību, semināru un citu pasākumu rīkošanai. Ēkas pieguļošajā teritorijā atrodas zeme un mežs, kas sniedz iespēju izzināt un pētīt dabas vērtības, izmantojot dažādus instrumentus - mikroskopus, kompasus, binokļus un lupas. Ir plānota dabas takas izveide, āra laboratorijas ierīkošana praktiskām izglītojošām nodarbībām un eksperimentu veikšanai.

Click to Listen highlighted Text!