Izglītības iestādes

Viļānu pilsētas izglītības iestādes

Viļānu Novadpētniecības muzejs

Muzejs ir dibināts Viļānu vidusskolā 1954. gadā, bet jau 1958.gadā tas guva vispārēju atzīšanu un atbalstītājus. 1969. gadā Rēzeknes rajona izpildkomiteja tam piešķīra Tautas muzeja goda nosaukumu. 1995. gada 1.septembrī ar Viļānu pilsētas domes lēmumu muzejam tiek piešķirts Viļānu Pilsētas un Novada Novadpētniecības muzeja statuss.

Viļānu Novadpētniecības muzejs ir izveidots pateicoties aizrautīgam novadpētniekam, nu jau mūžībā aizgājušajam Napoleonam Rudko, kurš no 1949. gada un līdz pat pensijai ir strādājis kā ģeogrāfijas skolotājs Viļānu vidusskolā, vienlaikus darbojies novadpētniecībā un arī vadījis izveidoto muzeju. Pateicoties skolotāja talantam, sirds siltumam, prasmei iedvesmot, N. Rudko mudināja skolēnus vākt muzeja eksponātus. Šī tradīcija turpinās vēl joprojām, jo simtiem pilsētas, novada iedzīvotāju un  skolēnu papildina muzeja kolekcijas, dāvinot brīnumainas senlietas!

Muzejs apmeklētājiem piedāvā 3 pastāvīgās ekspozīcijas:

1. Ekspozīcija, kas sastāv no trīs blokiem: Viļānu novads 9.- 12.gs.; Viļāni Latvijas pirmās brīvvalsts gados; Izglītība 20.gs. 50.- 80.g.

Ekspozīcijas 1. bloks veidots, pamatojoties uz J.Urtāna 1981.gadā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem Piziču pilskalnā, sniedzot ieskatu 9. – 12. gadsimtā, toties teika un stāstījums par seno kulta vietu Velna akmeni bagātina izpratni par tā laika cilvēku dzīves telpu. Ekspozīcijas 2. bloks palīdz iedziļināties Viļānu novada iedzīvotāju saimnieciskajā darbībā, izglītībā, reliģijā un politikā Latvijas pirmās brīvvalsts gados. Uz grīdas ir izveidots oriģinālā pilsētas bruģa fragments, pa kuru apmeklētājs vizuāli un tēlaini ienāk 80+ gadus senā pagātnē.  Ekspozīcijas 3. bloks paver ieskatu PSRS laika izglītības sistēmā. Interesentiem tiek sniegts ieskats par tā laika mācību klasi, mācību un uzskates līdzekļiem, apbalvojumiem, skolas formu, atribūtiku. 

2. "Lina sēkliņas stāsts"

Tas ir stāsts par to, kā 20.gs. pirmajā pusē sēja, plūca, atpogaļoja, mērcēja, mīstīja, kulstīja, sukāja, vērpa un auda linus. Ekspozīcija ir kā mazs "ceļojums cauri laikam", kas šī temata kontekstā sākas ar it kā vienkāršu lina sēkliņu. Gan vizuāli, gan tekstuāli saprotamā valodā bērniem un pieaugušajiem tiek parādīts linu audzēšanas un apstrādes process. Apmeklētājs gūst ieskatu procesā, kā lina sēkla pārtop audumā.

3. "Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos".

Tas ir stāsts par 19.gs. II pusē Rēzeknes apriņķa Viļānu apkaimē dzīvojošo cilvēku tradīcijām, ieražām, sadzīvi, mutvārdu daiļradi. Tas ir stāsts par poļu pētnieci S.Uļanovsku, kura vairākus gadus ir dzīvojusi Viļānos un savākusi vērtīgu etnogrāfisko materiālu, kā arī apjomīgu etnogrāfisko aprakstu klāstu.

Muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas, ekskursiju pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem. Muzejam ir atsevišķa izstāžu zāle, kur pastāvīgi ir aplūkojami gan vietējo iedzīvotāju, gan attālāku viesu mākslas un amatniecības darbi, kā arī pašu muzeja darbinieku veidotās tematiskās izstādes. 

Kontakti: t. +371 26476570, e-pasts: muzejs-vilani@inbox.lv

Viļānu pilsētas bibliotēka

Viļānu pilsētas bibliotēka dibināta 1946. gadā.

Grāmatas sāktas inventarizēt ar 1949.gadu, kad Viļānu pilsētas bibliotēku pārdēvēja par Viļānu apriņķa bibliotēku

Daudzas reizes tika mainīts bibliotēkas statuss, mainījās arī bibliotēkas direktori. No 1964.gada līdz 1993.gadam bibliotēka pilda Rēzeknes rajona centrālās bibliotēkas funkcijas.

1953.gadā tika nodibināta bērnu bibliotēka, kas arī veica centrālās bibliotēkas funkcijas.1993.gadā bērnu bibliotēka tika pārdēvēta par Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu.

STRUKTŪRA:

 • Abonements
 • Interneta un periodikas izdevumu lasītava
 • Pārvietojamās bibliotēkas literatūras nodaļa
 • Bērnu literatūras nodaļas abonements
 • Bērnu literatūras nodaļas interneta un periodikas izdevumu lasītava

DARBA LAIKS

 • Darbdienās 10:00 – 18:00
 • Sestdienās 9:00 – 16:00
 • Svētdienās - slēgta
 • Katra mēneša pirmā ceturtdiena – spodrības diena

Adrese: Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Vadītāja: Anita Dakule
Tālrunis: 27124961
E-pasts: vilanubiblioteka@vilani.lv
anita.dakule@rezeknesnovads.lv

Viļānu Kultūras nams

Vēsturiskie fakti:

 • No 1949. – 1962.gadam Viļāni bija rajona centrs, tāpēc Kultūras nams pildīja rajona kultūras nama funkcijas
 • 1962. - 1976.gadam – Viļānu Kultūras nams
 • Pamatojoties uz Rēzeknes rajona komitejas lēmumu „Par rajona kultūras nama pārcelšanu no Audriņu ciema uz Viļānu pilsētu”, no 1976.gada 8.aprīļa – 1991.gadam – Rēzeknes rajona Kultūras nams
 • 1991. – 2009.gada  jūlijam – Viļānu pilsētas Kultūras nams
 • Pamatojoties uz teritoriālo reformu Latvijā, tika izveidots Viļānu novads, pārņemot Viļānu pilsētas domes saistības, tādēļ no 2009.gada 1.jūlija –  Viļānu novada pašvaldības Kultūras nams
 • 2013. gada martā kultūras namā tika uzsākti vērienīgi renovācijas darbi, darbinieku kolektīvam iemitinoties pagaidu telpās
 • 2015. gada 10. oktobrī rekonstruēts Viļānu kultūras nams vēra durvis saviem apmeklētājiem 

Aktuālajiem notikumiem seko līdzi Viļānu Kultūras nama Facebook lapā

Adrese:  Kultūras laukums 2, Viļāni,  Rēzeknes nov., LV-4650
Vadītāja: Margarita Cakula
Telefons: 28662346
E-pasts: margarita.cakula@rezeknesnovads.lv,  vilanu_kn@inbox.lv 
Kultūras pasākumu organizatore: Anna Stafecka, anna.stafecka@rezeknesnovads.lv

Lauku kapela "BUMBURNEICYS"

Lauku kapela ir neatņemama kultūras nama sastāvdaļa. Ar savām skanīgajām balsīm un muzicēšanu spēj iekustināt gan latviešu, gan ārzemju publiku.

Kapelas nosaukums radies, kad Sakstagala folkloras kopas izpildījumā tika izdzirdēta rotaļdeja „Es bij viena goda meita” - iepatikās kārtīgajai mātes meitai pretnostatītā Bumburneica! Kapela pārstāv tautas mūzikas žanru. Kapelas repertuārā pārsvarā ir latgaliešu tautas dziesmu aranžējumi, kā arī dažādas latviešu ziņģes. 

Lauku kapela „Bumburneicys” var „noraut” riktīgus dančus līdz pat rīta gaiļiem, kā arī nospēlēt nopietnu koncertu. Kapela uzstājas pie viesu sagaidīšanas, dažādos pasākumos, mūzikas pavadījumā notiek rotaļas. Dalībnieces bieži tiek aicinātas piedalīties dažāda mēroga pasākumos visā Latvijā. 

Folkloras kopa "Viļōnīši"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Vadītāja: Inga Stafecka

Bērnu un jauniešu folkloras draugu kopa "Biteites"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Dibināšanas gads: 1994
Vadītāja: Inga Stafecka

Senioru vokālais ansamblis "Rudens ziedi"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Dibināšanas gads:
Vadītāja: Biruta Vigupe

Krievu dziesmu vokālais ansamblis "Sudaruški"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

.

Dibināšanas gads: 2000
Vadītāja: Rita Jegorova

Sieviešu koris "Alta"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Dibināšanas gads: 1968

Diriģente: Biruta Vigupe

Deju kopa "Kūmys"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Vadītājs: Ilmārs Dreļs
dibināšanas gads: 2015

Jauniešu deju kopa "Austra"

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Dibināšanas gads: 1979-1980. gada sezona
Vadītāja: Lūcija Kukaine

Krievu amatierteātris „Horoshee nastroenie”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Dibināšanas gads: 2013.
Vadītājs: Aleksandrs Spundžāns

Amatierteātris „Kas ir, tas ir”

Adrese: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Dibināšanas gads: 1992.
Vadītāja: Ināra Grietiņa

Dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis"

2018. gadā Viļānu mežniecības ēkā tika izveidots Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”. Interešu centra telpas tiek lietotas mācību un laboratorijas pētnieciskā darba veikšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī apmācību, semināru un citu pasākumu rīkošanai. Ēkas pieguļošajā teritorijā atrodas zeme un mežs, kas sniedz iespēju izzināt un pētīt dabas vērtības, izmantojot dažādus instrumentus - mikroskopus, kompasus, binokļus un lupas. Ir plānota dabas takas izveide, āra laboratorijas ierīkošana praktiskām izglītojošām nodarbībām un eksperimentu veikšanai.

Click to listen highlighted text!