Apskates objekti un vēsturiskas personas

Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca

1752. gadā barons Miķelis Riks sāka celt pašreizējo Viļānu mūra baznīcas un klostera ansambli. Baznīcā tās pirmsākumā bija 9 altāri, un tā bija viena no skaistākajām un greznākajām baznīcām Latgalē. Baznīca pabeigta 1772. gadā. 18. gs. Celtā katoļu baznīca un daļēji līdz mūsu dienām saglabājies klostera komplekss ir viens no nedaudzajiem šāda veida arhitektūras pieminekļiem Latvijā un Ziemeļeiropā.

1832. gadā Krievijas valdība aizliedza katoļu klosteru darbību, baznīcu slēdza. Savu darbību klosteris  atjaunoja tikai 1924. gadā. Otrā Pasaules kara laikā baznīcai sagrāva torņus un uzspridzināja klosteri, taču pēc kara dievnamu un klostera ēku atjaunoja. 2011. gadā pie klostera tika atklāts Rožukroņa dārzs ar Latvijas pirmā misionāra Svētā Meinarda skulptūru un atklāta baznīcas patrona, Erceņģeļa Miķeļa skulptūra.[5] Baznīcas dārzā ir ierīkots rožu dārzs. Baznīca tikusi atjaunota gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Sveču kapelā ir uzcelta grota par nedzimušajiem bērniņiem, Miķeļa Rika atdusas vieta, Terēzītes rožu dārzs, rožukroņa dārzs un kapela par mirušajiem. Ir plānots uzcelt Krusta ceļu. 

Baznīcas centrālo altāri grezno astoņas korintiešu ordera kolonnas, virs kurām arhitrāvā uzraksts Quis ut Deus (latviski – „Kas ir kā Dievs”). Kreisajā jomā atrodas Jēzus Sirds altāris, labajā – Jēzus Kristus ciešanu altāris, kurā ievietots 18. gs. izgatavotais koka krucifikss, kuram piedēvētas brīnumdarītāja spējas.

2018.gada augustā tika pabeigts Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Marijaņu Priesteru Kongregācijas Latvijas Provinces projekts “Svētceļnieku mājas atjaunošana”, kas saņēma Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tā īstenošanai. Svētceļnieku māja, Kultūras laukumā 7, Viļānos, atjaunota jau baznīcai piederošās ēkas vietā, ar nolūku paaugstināt naktsmītņu kapacitāti un uzlabot teritorijas vizuālo izskatu, radot sakoptu ārējo vidi. Ēka atrodas pāris metru attāluma no Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas un Viļānu Sv. Alberta klostera, kur galvenokārt notiek visi pasākumi, kuru dalībniekiem ir nepieciešamas naktsmājas.

DIEVKALPOJUMI

DARBA DIENĀS

7.00 - Rožukronis

7.30 - sv. Mise

15.00 - Dieva Žēlsirdības kronītis, Rožukronis

16.00 - sv. Mise

SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS

8.30 - Rožukronis

9.00 - sv. Mise

11.30 - Rožukronis

12.00 - sv. Mise

Viļānu Hidroelektrostacija

Viļānu HES uzbūvēta uz Maltas upes, kas tek cauri Viļāniem. Pirmoreiz tā uzsākusi darbību 1950. gadā, bet atjaunota un nodota ekspluatācijā 1994. gadā. Tā ir pirmā privātā hidroelektrostacija (HES) Baltijā.

Viļānu HES, tā pat kā citās elektrostacijās, ūdens līmenis tiek cikliski regulēts. Brīžos, kad slūžas ir aizvērtas, ūdens līmenis upē aiz HES var būt zems, bet brīžos, kad slūžas atver, ūdens līmenis ceļas, un pieaug straumes ātrums. Ir gadījumi, kad laivas vakarā atstāj upes krastā, bet no rīta līdz upei ir vairāki metri.

Uzreiz aiz aizsprosta, upes kreisajā krastā, ir apskatāma Viļānu muiža. Viļānu muižai piederēja zemes vairāk nekā 49000 ha platībā, un tā bija viena no lielākajām Latgales muižām. 19. gs. beigās celto muižas dzīvojamo ēku ieskauj parks. Viļānu muižas klētī, kas celta no sarkaniem ķieģeļiem, mūsdienās izvietojusies Viļānu mūzikas un mākslas skola.

"Laimes koku" parks

Parks "Laimes koki" veidots World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros. Tās mērķis - apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt arī par milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Viļānu pilsētā tiks veidots “Laimes koki” parks, kur ikviens novada iedzīvotājs varēs iestādīt savu stādu, tādējādi atstājot to mantojumā nākošajām paaudzēm.  

Topošā “Laimes koki” parka teritorija atrodas blakus Lakstīgalu salai, kura ir iemīļota vieta Viļānu pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem, tā arī viesiem. Šai pus pilsētas norisinās visas pilsētas un apkārtnes notikumi. Sākot ar Lakstīgalu “pogošanu”, turpinot ar tradicionālo “Viļānu tirgu” un, beidzot ar vasaras svētku noslēgumu pasākumu Lakstīgalu salas estrādē. Turpmāko gadu laikā, teritorija tiks labiekārtota un papildināta ar jauniem, iedzīvotāju un pilsētas viesu sarūpētiem stādiem, tādējādi turpinot Viļānu apvienības pārvaldes uzsākto iniciatīvu parka izveidei, kurā rast atpūtu kā iedzīvotājiem, tā Viļānu apvienības un Rēzeknes novada viesiem.

"Laimes koku" parks ir tikai viens no daudzajiem šāda veida parkiem, kas iezīmēti kopējā "Laimes koku" kartē. Rēzeknes novada un Viļānu apvienības iedzīvotāji un viesi aicināti papildināt uzsākto akciju, stādīt savus kokus. Vēršam uzmanību, ka pirms stādu stādīšanas parkā tas ir jāsaskaņo ar Viļānu apvienības pārvaldes akcijas koordinatoru Gunti Kalniņu: e-pasts:  guntis.kalnins@vilani.lv.

Click to listen highlighted text!