Vienotais klientu apaklpošanas centrs

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV 4650 (2. stāvā kabinets nr. 3.0)
Tālrunis: 66954859 , 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30. Pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30

Click to listen highlighted text!