SIA “Viļānu Namsaimnieks”

Adrese: Liepu iela 2C, Viļāni

Darba laiks:  darba dienās  8.00 – 16.30,  pārtraukums 12.00 – 12.30

 E-pasts: klienti.namsaimnieks@vilani.lv  

Telefoni:   

  • valdes loceklis: 26171835
  • lietvede: 64662756
  • norēķinu daļa: 26135252 
  • namu pārzine: 29326889
  • iekārtu mehāniķis (ūdensvads un kanalizācija): 29427755

Maksājumus iespējams veikt:

Maksājumi klātienē, administrācijas ēkā Liepu ielā 2C, Viļānos,

tiek pieņemti:

  • otrdienās          8.00 – 12.00
  • ceturtdienās     12.30 - 16.30

 Rādījumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu, lūgums nodot:

Iesniegumus var iesniegt:

  • elektroniski uz e-pasta adresi: klienti.namsaimnieks@vilani.lv
  • sūtot  pa pastu uz adresi: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
  • ievietojot pastkastītē pie administrācijas ēkas, Liepu ielā 2C, Viļānos

Klātienes apmeklējums pie speciālistiem, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot konkrētajam speciālistam un vienojoties par laiku.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veidsTarifs no
 2022.gada 1.februāra
(bez PVN)
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs:
Viļānu apvienības teritorijā (Viļānu pilsēta, Jaunviļānu ciems, Lauzinieku ciems, Radopoles ciems, Strupļu ciems, Skudnovkas ciems, Dekšāres ciems, Atspukas ciems, Aļņu ciems)1,48 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs:
Viļānu apvienības teritorijā (Viļānu pilsēta, Jaunviļānu ciems, Lauzinieku ciems, Radopoles ciems, Strupļu ciems, Skudnovkas ciems, Dekšāres ciems, Atspukas ciems, Aļņu ciems)2,12 EUR/m3
Click to listen highlighted text!