SIA “Viļānu Namsaimnieks”

Adrese: Liepu iela 2C, Viļāni

Darba laiks:  darba dienās  8.00 – 16.30,  pārtraukums 12.00 – 12.30

 SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” LŪDZ IEDZĪVOTĀJUS RŪPĪGI IZVĒRTĒT KLĀTIENES APMEKLĒJUMU NEPIECIEŠAMĪBU UN IZMANTOT PAKALPOJUMUS ATTĀLINĀTI

Saziņa tiek nodrošināta elektroniski,

izmantojot e-pastu: klienti.namsaimnieks@vilani.lv  vai pa telefonu, zvanot:  

  • valdes loceklis: 26171835
  • lietvede: 64662756
  • norēķinu daļa: 26135252 
  • namu pārzine: 29326889
  •  iekārtu mehāniķis (ūdensvads un kanalizācija): 29427755

Maksājumus iespējams veikt:

Maksājumi klātienē, administrācijas ēkā Liepu ielā 2C, Viļānos,

tiek pieņemti:

  • otrdienās          8.00 – 12.00
  • ceturtdienās     12.30 - 16.30

! Ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai: lietojot sejas masku un ievērojot 2 metru distanci

 Rādījumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu, lūgums nodot:

Iesniegumus var iesniegt:

  • elektroniski uz e-pasta adresi: klienti.namsaimnieks@vilani.lv
  • sūtot  pa pastu uz adresi: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
  • ievietojot pastkastītē pie administrācijas ēkas, Liepu ielā 2C, Viļānos

Klātienes apmeklējums pie speciālistiem, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot konkrētajam speciālistam un vienojoties par laiku.

Click to listen highlighted text!