Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Raiņa iela 33B un Raiņa iela 35A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

Tālrunis:  64662078

Darba laiks: 7.00 – 17.30

Vadītāja: Janīna Mičule

Tālrunis: 29659193

Epasts: janina.micule@saskarsme.lv

Vadītājs: Saimniecības daļas vadītāja

Tālrunis: 29422680

Mērķa grupa: bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības programma,  programmas kods 0101 1111.

No vēstures: Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ir izvietota divās tipveida divstāvu ēkās, kas pirmsākumos pastāvēja kā atsevišķi bērnudārzi (dibināti 1971. gadā un 1989. gadā). 1997. gadā abas iestādes tiek apvienotas.

Iestādes misija: Nodrošināt katram bērnam kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, atbalstošā, daudzfunkcionālā mācību vidē

Iestādes vīzija: Laimīgs, zinātkārs un darboties gribošs bērns, kurš pirmsskolā apgūto prot pielietot dzīvē.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā  –  cieņa, sadarbība, atbildība.

Iestāde piedāvā:

  • estētisku, mājīgu atmosfēru un attīstošu vidi;
  • radošu un mīļu pedagogu vadībā iespēju pētīt, sportot, radoši izpausties, sadarboties,
  • iespēju darboties ar digitālajām tehnoloģijām (interaktīvo ekrānu, gaismas galdiem, programmējamām rotaļlietām, runājošo pildspalvu)
  • iekļaujošu izglītību;
  • logopēda nodarbības;
  • daudzveidīgus pasākumus;

Click to listen highlighted text!