Izglītības pārvaldes īstenojamie projekti

Programma “Latvijas skolas soma”

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Proti un dari

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Click to listen highlighted text!