Jauniešu centri

Lendžu Jauniešu istaba

Adrese: Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625

Tālrunis: 26240336

E-pasts: dainalescinska@gmail.com

Lendžu pagasta Jaunatnes darbiniece Daina Žogota

Darba laiks: (piektdiena, svētdiena) no 12.00 – 14.00

FacebookInstagram

Jauniešu centrs „Buras”

Adrese: Rāznas iela 36, Kaunata, Kaunatas pagasts, LV-4622

Tālrunis: 26371624

E-pasts: tamara.kablanova@rezeknesnovads.lv

Kaunatas pagasta Jaunatnes darbiniece Tamāra Kablanova

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) no 10.00 – 18.00

FacebookInstagram

Čornajas jauniešu centrs "HORIZONTS"

Adrese: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617

Tālrunis: 25996507

E-pasts: sarmite.brolisa@cornaja.lv

Čornajas pagasta Jaunatnes darbiniece Sarmīte Broliša

Darba laiks: (otrdiena, trešdiena, ceturtdiena) no 17.00 – 20.00

FacebookInstagram

Maltas bērnu un jauniešu centrs

Adrese: Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Tālrunis: 26441799 - vadītāja Vija Danilova, 28319076 – Jaunatnes darbiniece Inta Bule

E-pasts: vija.danilova@saskarsme.lv, inta.bule@saskarsme.lv

Maltas pagasta Bērnu jauniešu centra vadītāja Vija Danilova
Jaunatnes darbiniece Inta Bule

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) no 8.00 – 18.00

FacebookInstagram

Ratnieku jauniešu centrs "HORIZONTS"

Adrese: Rēzeknes iela 2, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes nov., LV-4617

Tālrunis: 25996507

E-pasts: sarmite.brolisa@cornaja.lv

Čornajas pagasta Jaunatnes darbiniece Sarmīte Broliša

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) no 9.30 – 18.00

FacebookInstagram

Gaigalavas jauniešu centrs “ENJOY”

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618

Tālrunis: 22440995

E-pasts: Viktorija.semule@inbox.lv

Gaigalavas pagasta Jaunatnes darbiniece Viktorija Semule

Darba laiks: trešdiena 12.00 – 16.00, piektdiena 16.00 - 20.00

FacebookInstagram

Ozolaines pagasta jauniešu centrs “OzO”

Adrese: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Tālrunis: 26284240

E-pasts: veronika.lazareva@inbox.lv

Ozolaines pagasta Jaunatnes darbiniece Veronika Lazareva

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) 15.00 – 19.00

Instagram

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”

Adrese: Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626

Tālrunis: 22074283

E-pasts: strops@makonkalns.lv, sirenj_ks@inbox.lv

Mākoņkalna pagasta Jaunatnes darbiniece Jekaterina Itkača

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) 11.00 – 18.00

FacebookInstagram

Audriņu jauniešu centrs

Adrese: Krasuhas iela 1A k-3, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

Tālrunis: 29781553

E-pasts: misjuns2@inbox.lv

Audriņu pagasta Jaunatnes darbinieks Rihards Misjuns

Darba laiks: (piektdiena, sestdiena) 15.00 - 19.00

Instagram

Dricānu jauniešu centrs “Kukuži”

Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

Tālrunis: 28670203

E-pasts: inguna.semule@gmail.com

Dricānu pagasta Jaunatnes darbiniece Ingūna Semule

Darba laiks: (pirmdiena, piektdiena) 12.00 – 20.00
(trešdiena, ceturtdiena) 8.00 – 17.00

FacebookInstagram

Silmalas pagasta Dienas centrs

Adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Tālrunis: 26737625

E-pasts: snezana.spridzane@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Jaunatnes darbiniece Snežana Spridzāne

Darba laiks:
Gornica - (pirmdiena) 16.30 – 18.00
(trešdiena) 10.00 – 18.00
(ceturtdiena) 11.00 – 12.30
(piektdiena) 12.00 – 18.00
Kruķi - (pirmdiena) 13.00 – 16.00
Tiskādi - (otrdiena) 13.00 – 16.00
Štikāni - (ceturtdiena) 13.00 – 16.00

Facebook

Griškānu pagasta jauniešu centrs

Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Tālrunis: 29176823

E-pasts: marinabikova@inbox.lv

Griškānu pagasta Jaunatnes darbiniece Marina Bikova

Darba laiks: (trešdiena) 16.00 – 20.00

Facebook Instagram

Stoļerovas pagasta jauniešu centrs

Adrese: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, LV-4642

Tālrunis: 29176823

E-pasts: marinabikova@inbox.lv

Stoļerovas pagasta Jaunatnes darbiniece Marina Bikova

Darba laiks: (pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena) 14.00 – 18.00

Facebook Instagram

Pušas pagasta jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centrs

Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4635

Tālrunis: 29850791

E-pasts: chirka2007@inbox.lv

Pušas pagasta Jaunatnes darbiniece Santa Paplavska

Darba laiks: (pirmdiena, otrdiena, piektdiena) 12.30 – 16.00

Instagram

Strūžānu jauniešu centrs “Kukuži”

Adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643

Tālrunis: 28670203

E-pasts: inguna.semule@gmail.com

Strūžānu pagasta Jaunatnes darbiniece Ingūna Semule

Darba laiks: (otrdiena) 12.00 – 20.00

FacebookInstagram

Lūznavas aktīvas atpūtas centrs “Zelta zvīņa”

Adrese: Pils iela 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads,

Tālrunis: 26447713

E-pasts: svetlana.mikanova@inbox.lv

Lūznavas pagasta Jaunatnes darbiniece Svetlana Mikanova

Darba laiks:
(otrdiena, trešdiena, ceturtdiena) 19.00–21.00
(svētdiena) no 17.00–18.00

FacebookInstagram

Bērzgales BJC “Baterija”

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Tālrunis: 28740141

E-pasts: ilze.cudare@inbox.lv

Bērzgales Jaunatnes darbiniece Ilze Čudare-Sergejeva

Darba laiks: (trešdiena, piektdiena) 14.30 – 16.30

FacebookInstagram

Viļānu pilsētas Jauniešu centrs

Adrese: Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

Tālrunis: 29926506

E-pasts: linda.gritane@vilani.lv

Viļānu pilsētas/pagasta Jaunatnes darbiniece Linda Gritāne

Darba laiks: (pirmdiena - piektdiena) 9.30 – 18.00

Ilzeskalna JC “Iļžukolna jaunatne”

Adrese: Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619

Tālrunis: 29761547

E-pasts: dina.sjomkane@inbox.lv

Ilzeskalna pagasta Jaunatnes darbiniece Dina Sjomkāne

Darba laiks: (piektdiena) 11.30 – 20.00

Instagram

Nautrēnu pagasta Rogovkas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs

Adrese: Pagasta māja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Tālrunis: 29761547

E-pasts: rogovkasjc@gmail.com

Nautrēnu pagasta Jaunatnes darbiniece Dina Sjomkāne

Darba laiks: (pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena) 11.30 – 20.00

Instagram

Rikavas pagasta Jauniešu centrs

Adrese: Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Tālrunis: 28701959

E-pasts: liiga00@inbox.lv

Rikavas pagasta Jaunatnes darbiniece Līga Zvejsalniece

Darba laiks: (pirmdiena) 17.00 – 19.00

Instagram

Nagļu pagasta Jauniešu centrs

Adrese: Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Tālrunis: 28701959

E-pasts: liiga00@inbox.lv

Rikavas pagasta Jaunatnes darbiniece Līga Zvejsalniece

Darba laiks: (piektdiena) 17.00 – 19.00

Instagram

Ozolmuižas BJC

Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Tālrunis: 26237027

E-pasts: deniss.morozs@rezeknesnovads.lv

Ozolmuižas pagasta jaunatnes darbinieks Deniss Morozs

Darba laiks: (pirmdiena, trešdiena, piektdiena) 12.00 – 20.00

Instagram

Sakstagala jauniešu centrs

Adrese: Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 4, Sakstagals, Rēzeknes nov., LV-4638

Tālrunis: 26237027

E-pasts: deniss.morozs@rezeknesnovads.lv

Ozolmuižas pagasta jaunatnes darbinieks Deniss Morozs

Darba laiks: (otrdiena) 13.00 – 18.00

Instagram

Kantinieku jauniešu centrs

Adrese: “Sporta un atpūtas centrs”, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621

Tālrunis: 26237027

E-pasts: deniss.morozs@rezeknesnovads.lv

Ozolmuižas pagasta jaunatnes darbinieks Deniss Morozs

Darba laiks: (ceturtdiena) 13.00 – 18.00

Instagram

Aktualitātes

27.09.2023

Rēzeknes novada iedzīvotāji varēs slidot bez maksas Olimpiskā centra ledus hallē

Lasīt vairāk

19.09.2023

Tiks prezentēta informatīvi izglītojoša orientēšanās spēle “ĢEO-INŽENIERIS”

Lasīt vairāk

11.09.2023

Rēzeknes novadā jaunieši mācās būt pilsoniski aktīvi

Lasīt vairāk

04.09.2023

Strūžānu jaunieši realizē iniciatīvas projektu “Fast & Crafty @ STROIKA”

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!