Atbalsta centrs

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības Pārvaldē darbojas Izglītības atbalsta centrs

Darbības mērķis: Centra darbības mērķis ir sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Pakalpojumi:

  • Individuālās un grupu konsultācijas;
  • Tematisko semināru organizēšana un vadīšana (piedalīšanās pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs utt.);
  • Metodiskās palīdzības sniegšana psihologiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, mācību priekšmetu skolotājiem ;
  • Izglītības iestāžu vadītāju informēšana par aktualitātēm speciālās izglītības jomā;
  • Pasākumu organizēšana

Aktuālākie jautājumi, par kuriem sniegtas konsultācijas:

  • Palīdzība bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskajā izpētē un nepieciešamo apstākļu izveidē;
  • Mācību grūtības saistībā ar skolēnu izziņas spēju un vecumposmu īpatnībām;
  • Mācību grūtības saistībā ar uzvedības problēmām;
  • Bērnu uzvedības problēmas saistībā ar ģimenes apstākļiem, skolas un klases mikrovidi;
  • Vardarbība pret bērnu.

Kontaktinformācija

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde Prokuratūras spārns 2.stāvs, 2.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne LV-4601
Tālrunis 64607196
E-pasts: rniac@inbox.lv

Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena 9:00 – 12:00
Otrdiena 12:00 – 15:00
Trešdiena 10:00 – 15:00 (pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs)
Ceturtdiena 09:00 – 12:00
Piektdiena –

Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Natālija Melne
Speciālās izglītības pedagoģe – koordinatore
Vārds, Uzvārds Ilona Bruskovska
Logopēde
Vārds, Uzvārds Inese Muhamberga
Sociālais pedagogs
Vārds, Uzvārds Lilija Šodnaka

Centra nolikums

Click to listen highlighted text!