Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādes

Par Audriņu pirmsskolas izglītības iestādi

Adrese: Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
E-pasts: audrini@saskarsme.lv
Nolikums
Tālr.: 64640481, 64640245

Vadītāja: Janīna Mičule
Tālrunis: 64662078
PII vadītāja 29659193.
Saimniecības daļas tālrunis: 29422680
Adrese: Raiņa iela 35 A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Raiņa iela 33 B, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
E-pasts: janina.micule@saskarsme.lv

Nolikums

Vadītāja: Ārija Strupiša
Tālrunis: 29140890, 26170485
Adrese:  Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., Rēzeknes novads., LV-4650
E-pasts: arijastrupisa@inbox.lv

Nolikums

Direktore: Daiga Ceipiniece
Tālrunis: 64640146
E-pasts: deksaruskola@inbox.lv
Tīmekļa vietne: www.deksaruskola.lv
Adrese: Nākotnes iela 2, “Dekšāres”, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads, LV-4614
Nolikums

Par Jaunstrūžānu sākumskolu

Adrese: Miera iela 12, c.Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
E-pasts: jaunstruzani@saskarsme.lv
Nolikums
Tālr.: 64667096, 22018427

Direktors: Aleksejs Šlapakovs
Adrese:
Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes novads

Tālrunis: 64662219, 28646365
E-pasts: vilanusports@inbox.lv

Nolikums

Par mākslas skolu

Adrese: Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, „Rogovka”
Tālr.: 26404003

Click to listen highlighted text!