Ilzeskalna pagastā

Adrese: Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4619

Tālrunis:  64644563 , 64644416 , 28345571

Epasts:  nautrenipii@saskarsme.lv ilzeskalnspii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00-18.00 (Darbojas diennakts grupa)

Iestādes vadītāja: Tatjana Pujate

Epasts: tajana.pujate@saskarsme.lv

Mērķa grupa- izglītojamie no 1 līdz 7 gadu vecumam

Programmas:
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11),
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Darbojas diennakts grupa

Darbojas silto smilšu terapijas istaba.

Izglītojamajiem tiek piedāvāts piedalīties folkloras kopā „Dancarīši”

Grupu skaits- 2
Pedagogu skaits- 5 (t.sk. mūzikas skolotājs, logopēds un speciālais pedagogs)
Tehnisko darbinieku skaits- 6

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde. Zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni, profesionāli skolotāji, pozitīvai komunikācijai atvērti vecāki.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs, radošs, dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, orientējas apkārtējā pasaulē,  aug par savas valsts patriotu.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, drošība, atbildība, ģimene, sadarbība.

Click to listen highlighted text!