Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vieta Ilzeskalna pagastā

Adrese: Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4619

Tālrunis:  64644563 , 64644416 , 28345571

Epasts:  ilzeskalnspii@saskarsme.lv

Darba laiks: no plkst.7.00 līdz 18.00, iestādē darbojas diennakts grupa.

Iestādes vadītāja: Tatjana Pujate

Epasts: tajana.pujate@saskarsme.lv

Mērķa grupa- izglītojamie no 1 līdz 7 gadu vecumam

Programmas- Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11), Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Izglītojamajiem tiek piedāvāts piedalīties folkloras kopā „Dancarīši” un sporta deju pulciņā.

Grupu skaits- 2
Pedagogu skaits- 5 (t.sk. mūzikas skolotājs un logopēds)
Tehnisko darbinieku skaits- 8

Iestādes moto:

Bērni- tie ir zelta graudi,
Ko mēs nākamībai sējam.
It nevienu no šiem graudiem
Nedrīkst izkaisīt pa vējam.

Laipni lūdzam mūsu iestādē!

Click to listen highlighted text!