Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vieta Nagļu pagastā

Adrese: “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631

Iestādes vadītāja: Ilga Švarce

Epasts: ilga.svarce@saskarsme.lv

Tālrunis: 26568956

Programma: iestāde realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Programmas kods 01011111.

Mācību valoda: latviešu

Vīzija  

Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā kopj tradīcijas, uztur ģimenes vērtības un veicina bērnu personības veidošanos caur dzīves norišu praktisku izpratni. Sakārtota un pieejama vide, kurā bērns attīta savu radošo potenciālu un gūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes turpmākai dzīvei.

Mērķis

Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, veicinot viņu vispusīgu un  harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, zināšanas, prasmes un attieksmes.

Iestādē darbojas viena jaukta vecuma grupa “Bitītes”

Click to listen highlighted text!