Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: “Dricānu bērnudārzs”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

Tālrunis:  26165373 , 25400204

Epasts:  dricanipii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00 – 17.00

Iestādes vadītāja: Biruta Bikovska

Programma:
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 1111)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma (kods 01015611)

Mācību valoda - latviešu.
Izglītības iestādes moto – “Labākais veids, kā padarīt bērnus labus, ir padarīt viņus laimīgus” /Oskars Vailds/
Izglītības iestādes  misija – Mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Bērns ir radošs darītājs, kurš ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un intereses, kontrolē un vada uzvedību un emocijas.

Mūsu pamatvērtības: atbildība, cieņa, sapratne.

Izglītības iestādes pamatmērķis - sagatavot bērnus skolas gaitām un iemācīt būt drošiem, pārliecinātiem par saviem spēkiem un prasmēm. Palīdzēt katram bērnam noticēt sev, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt atsaucīgam, rosināt iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus.

Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Dricānu ciemata centrā – klusā un skaistā ainaviskajā apvidū. Ikdienas gaitās pirmsskolas izglītības bērni ne tikai draudzējas ar saviem vienaudžiem un rotaļājas, bet arī piedalās dažādās dienas aktivitātēs:

 • iepazīstas ar burtiem un cipariem
 • apgūst lasīšanas mākslu
 • iepazīstas ar pasaku varoņiem
 • apgūst līdzjūtības un pieklājības skolu
 • darbojas ar dažādiem konstruēšanas materiāliem
 • izmēģina savus spēkus veidošanā, aplicēšanā, zīmēšanā, rokdarbos
 • asina prātu attīstošajās spēlēs
 • iepazīst tuvāko apkārtni
 • izjūt sportot prieku
 • uzjautrinās jautros brīžos
 • iepazīst latviešu tautas tradīcijas
 • apgūst dziedāšanas un dejošanas prasmes

Click to listen highlighted text!