Bērzgales pagastā

Adrese: Rītupes iela 40, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Tālrunis:  64644641

Epasts:  nautrenipii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00 – 19.00

Iestādes vadītāja: Tatjana Pujate

Tālrunis: 64644563, 64644416, 28345571

Epasts: tatjana.pujate@saskarsme.lv

Mērķa grupa- izglītojamie no 1 līdz 7 gadu vecumam

Programma: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11).

Grupu skaits- 2
Pedagogu skaits- 6 (t.sk. mūzikas skolotājs un logopēds)
Tehnisko darbinieku skaits- 5

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde. Zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni, profesionāli skolotāji, pozitīvai komunikācijai atvērti vecāki.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs, radošs, dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, orientējas apkārtējā pasaulē,  aug par savas valsts patriotu.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, drošība, atbildība, ģimene, sadarbība.

Click to listen highlighted text!