Feimaņu pamatskola

Adrese: Feimaņu ciems, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623.

Tālrunis:  64644749

Epasts:  feimani@saskarsme.lv

Mājas lapa: http://skola.feimani.lv/

Skolas direktors: Aina Drikšņa

Izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, (kods 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē (kods 21015811).
 • Vispārējās pirmskolas izglītības programma (kods 00011111).

Akreditācija:

 • Feimaņu pamatskola akreditēta 2013. gada 5. novembrī.
 • Skolai izsniegta akreditācijas apliecība līdz 2019. gada 6. novembrim.

Pedagoģiskais personāls:

 • 2016./2017. mācību gadā skolā strādā 16 pedagogi.

Atbalsta personāls:

 • logopēds.
 • bibliotekārs.

Tehniskais personāls:

 • Skolā strādā 10 tehniskie darbinieki.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • rotaļgrupa 3-4 gadīgiem bērniem;
 • interešu izglītība:
 • bērnu popgrupa – „ Zvārgulīši”;
 • tautas deju pulciņu 3.-5. klasēm „Dancarīši”;
 • sporta spēļu pulciņš – „ Ašie eži”;
 • vides izglītības pulciņš – „ Izzini dabu”;
 • vizuālās mākslas pulciņš – „ Izzini skaisto”;
 • dramatiskais pulciņš 1.- 4. klasei „Spēlmanīši” ;
 • dramatiskais pulciņš 5.- 9. klasēm „ Elles ķēķis”;
 • rokdarbu pulciņš “Rokdarbnieces” 5.-9. klasēm;
 • mūsdienīgi aprīkotas mācību telpas;
 • pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu skolēniem.
 • iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • iespēju apmeklēt vasaras nometnes;
 • bezmaksas mācību grāmatu lietošana visos mācību priekšmetos;
 • veidotas iespējas mūžizglītības pieejamībai skolā (bezdarbnieku pārkvalifikācijās kursi, apmācības senioriem Lattelekom projektā „Pieslēdzies, Latvija!”)
 • pagasta iedzīvotājiem pieejamu sporta nodarbību apmeklēšana plašā, nodarbībām pielāgotā sporta zālē, sporta laukumā.
 • 2. klases skolēniem apgūt peldēšanas prasmes;
 • brīvpusdienas;
 • tiek nodrošināta iespēja apmeklēt RA pulciņus (elektronika, roboti, mazie inženieri, vides izlūki, interjera/modes/vides dizains u.c. )

Skolas nākotnes nodomi:

 • Mazās lauku skolas saglabāšana;
 • Skolas prestiža celšana apkārtējā sabiedrībā;
 • Skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
 • Finanšu līdzekļu piesaiste, gūstot atbalstu projektos, konkursos;
 • Skolēnu apmaiņas kustības ar ārzemēm attīstīšana.
Click to listen highlighted text!