Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”

Adrese: Skolas ielā 25, Malta, Rēzeknes novads, LV- 4630

Tālrunis:  64631046

Epasts:  maltapii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00 – 18.00

Iestādes vadītāja: Alīna Čistjakova

Esam Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Iestādi apmeklē bērni vecuma no 1,5  līdz 7 gadiem. Pirmsskolas grupas strādā 5 dienas nedēļā ar darba laiku no 7.00 līdz 18.00, vasaras periodā darba laiks un grafiks var atšķirties. Iestādē ir piecas grupas.

Īstenojam Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), latviešu valodā

2023./2024. m.g iestādi apmeklē 111 audzēkņi, strādā 10 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, metodiķe, medmāsa, 14 tehniskie darbinieki. 

Maltas PII “Dzīpariņš “ ēka ir mājīga, renovēta, teritorijā ir atjaunotas āra nojumes , ieklāts jauns bruģis un nomainīts žogs.

Iestādē notiek daudz pasākumu. Par tradīciju jau kļuva Rudens svētki, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Teātra dienas, Meteņi , Lieldienas, Māmiņu diena, Izlaidums, sporta pasākumi. Katru gadu tiek organizēti arī kādi netradicionālāki pasākumi - “Esmu drošs...”, “ Skatuves runas konkursi”, “Gadalaiku virpulī”, dažādas balles – sēņu, sveču, cepuru, utt. Pirms visiem svētkiem tiek interesanti un estētiski izrotātas telpas.

Ieviešam āra nodarbības mācību procesa apgūšanai. Ar bērniem strādā arī logopēds un deju skolotāja.

Click to listen highlighted text!