Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Adrese: Adrese: Rāznas iela 32; Kaunata; Rēzeknes novads; LV – 4622

Tālrunis:  28080496

Epasts:  kaunatapii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.30 – 18.00

Iestādes vadītāja: Sandra Viša

Epasts: sandra.visa@saskarsme.lv

Programma: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
Grupu skaits: 3
Bērnu skaits: 42
Pedagogu skaits: 4+2(mūzikas un logopēde)
Tehnisko darbinieku skaits: 6

Izglītības iestādes moto:
Valodu – runāt,
Burtiņus – rakstīt;
Saulīti – zīmēt,
Dziesmiņu – dziedāt.

Mēs svinam: Gadskārtu ieražu svētkus;
Mēs rīkojam: izzinošas pēcpusdienas; dažādas, izzinošas un praktiskas darbnīcas vecākiem;
Mēs gaidām ciemos: Rūķus; pasaku tēlus; multfilmu varoņus;
Mēs esam: profesionāls pedagoģiskais kolektīvs.

Click to listen highlighted text!