Verēmu pamatskola

Adrese: Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647

Skolas direktors: Sandis Sprudzāns

Skolas misija – Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas.

Skolas vīzija –Atbildīgs un radošs sabiedrības dalībnieks

Skolas vērtības – ATBILDĪBA. CIEŅA. PIEDERĪBA

Skola dibināta 1988. gadā kā skola – bērnudārzs. No 1993. gada 1. septembra, kad tika atvērta 5. klase, sākumskola pakāpeniski pārtapa par pamatskolu.

Skola atrodas 7 km no Rēzeknes pašā Vērēmu pagasta centrā.

Skolas vides raksturojums

Skola realizē četras pamatizglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
 • Pamatizglītības programma , kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611,  
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015511

Skolā ir 9 klases un 4 pirmsskolas grupas, kurās mācās 116 skolēni un 74 pirmsskolas audzēkņi no Vērēmu, Ilzeskalna, Lendžu pagasta un Rēzeknes pilsētas.

Skolā strādā draudzīgs un radošs kolektīvs:

 • 24 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.
 • Atbalsta personāls: logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, bibliotekārs, karjeras konsultants.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Skola izmanto akcijas ,,Skolas autobuss” aktivitātes (uz un no skolēnus ved divi Vērēmu pagasta autobusi un viens Lendžu pagasta autobuss).
 • Skola atrodas piepilsētā (10 minūšu brauciens).
 • Skolas bibliotēka strādā radoši, aktīvi iesaistoties skolēnu lasītprasmes veicināšanā.
 • Skolā strādā ļoti radošs, augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs.
 • Absolventu sasniegumi turpmākajās mācībās liecina par patiesi kvalitatīviem darba rezultātiem.
 • Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides labiekārtošanai un materiālās bāzes papildināšanai.
 • 1.-4. klašu skolēniem ir iespēja līdz autobusam uzturēties un darboties pagarinātajā dienas grupā, ko finansē pašvaldība.
 • 2. klases skolēniem nodrošināta peldēšanas apmācība baseinā, 3.klases skolēniem slidošanas apmācības Olimpiskajā centrā
 • Skolotāji, rūpējoties par bērnu veselību, katru dienu garajā starpbrīdī ved sākumskolas skolēnus āra pastaigā.
 • Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas
 • Pamatskolas skolēniem starpbrīžus ir iespējams pavadīt skolas volejbola un futbola laukumos.
 • Skolēniem starpbrīžos pieejamas galda tenisa aktivitātes.
 • Skolas teritorijā ir labiekārtoti rotaļlaukumi.
 • Plaša un skaista skolas teritorija un apkārtne.
 • Skola piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”
 • Skola aktīvi piedalās novada un valsts projektos.
 • Skolai noslēgti sadarbības līgumi ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju par sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz Pušu zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību, un līgums ar LU par dalību projektā ,,Mācītspēks” Nr. 57 -19/40, nodrošinot skolai angļu valodas skolotāju.
Click to listen highlighted text!