Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Adrese: „Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV -4652

Tālrunis:  64644416

Epasts:  nautrenipii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.30-17.30

Iestādes vadītāja: Tatjana Pujate

Programma: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 0101 11 11
Bērnu skaits: 34
Grupu skaits: 2 (1-4 gadi) un (5-6 gadi)
Pedagogu skaits: 3 pirmsskolas izglītības skolotājas; pirmsskolas mūzikas skolotāja; skolotājs logopēds
Tehnisko darbinieku skaits: 3
Iestādē darbojas bērnu deju pulciņš.

Izglītības iestādes moto: skatīties uz pasauli bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes uzdevums: attīstīt bērnam sociālās iemaņas un personības īpašības virzībā no vienkāršā uz sarežģīto, saturu izvēloties atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām, viņu emociju un jūtu pasaulei, akcentējot bērnu individualitāti, noteicošo lomu piešķirot pieaugušā un bērna sadarbībai un attīstošās vides veidošanai. Videi ir liela nozīme bērna dzīvē, tāpēc rosinoša, pozitīva un droša vide ir svarīga, lai bērns būtu rosīgs, laimīgs un drošs.

Click to listen highlighted text!