Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Adrese: „Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV -4652

Tālrunis:  64644416, 28345571.

Epasts:  nautrenipii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.30 - 17.00

Iestādes vadītāja: Tatjana Pujate

Tālrunis: +371 28345571

Epasts: tatjana.pujate@saskarsme.lv

Programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 0101 11 11. Speciālās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 0101 56 11.

Mērķa grupa: izglītojamie no 1 līdz 7 gadu vecumam.

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde. Zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni, profesionāli skolotāji, pozitīvai komunikācijai atvērti vecāki.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs, radošs, dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, orientējas apkārtējā pasaulē,  aug par savas valsts patriotu.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, drošība, atbildība, ģimene, sadarbība.

Pedagogu skaits: 14 (pirmsskolas izglītības skolotāji; pirmsskolas mūzikas skolotāja; logopēdi, speciālais pedagogs).

Tehnisko darbinieku skaits: 14

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vietā Bērzgales pagastā

Tālrunis 64644641, 28345571.

Programma- Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11).

Darba laiks 7.00 – 19.00

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vietā Ilzeskalna pagastā

Tālrunis 64644563, 28345571.

Programmas- Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11), Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Darba laiks 7.00 -18.00. Darbojas diennakts grupa.

Darbojas silto smilšu terapijas istaba.

Izglītojamajiem tiek piedāvāts piedalīties folkloras kopā „Dancarīši”.

Click to listen highlighted text!