Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618

Tālrunis:  64644531

Epasts:  gaigalavapii@saskarsme.lv

Darba laiks: katru darba dienu 07.30-18.00

Iestādes vadītāja: Ilga Švarce

Mērķa grupa: pirmskolas vecuma bērni un vecāki

Telefons: 26568956

Izglītības iestādes misija – laikmetīga iestāde, kurā tiek sekmēta bērna vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta un likti pamati turpmākas izglītības kvalitatīvai apguvei.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – vesels, zinātkārs, dzīvespriecīgs bērns.

Programmas:

 vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 0101 56 11.

Iestādes darba laiks 7.20-18.00

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vieta Nagļu pagastā

Darba laiks no 8.00-17.00

Mācību valoda: latviešu

Click to listen highlighted text!