Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618

Tālrunis:  64644531

Epasts:  gaigalavapii@saskarsme.lv

Darba laiks: katru darba dienu no pulksten 07.30 līdz 18.00

Iestādes vadītāja: Ilga Švarce

Mērķa grupa: pirmskolas vecuma bērni un vecāki

Telefons: 26568956

Programma: Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Programmas kods 01011111. Licence Nr. V-5693, izsniegta 16.10.2012.

Mācību valoda: latviešu

Vīzija: Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā kopj tradīcijas, uztur ģimenes vērtības un veicina bērnu personības veidošanos caur dzīves norišu praktisku izpratni. Sakārtota un pieejama vide, kurā bērns attīta savu radošo potenciālu un gūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes turpmākai dzīvei.

Mērķis: Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties.
Iestādes uzdevums: Nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs bērns spēj iegūt kvalitatīvu izglītību un attīstīties intelektuāli, emocionāli, sociāli un fiziski.

Ikvienu bērnu šajā izglītības iestādē sagaida īpaša attieksme, jaukas audzinātājas, individuāla pieeja. Apmeklējot bērnudārzu bērni varēs atrast sev jaunus draugus, rotaļāties un attīstīt komunikācijas spējas ar vienaudžiem, kā arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas nodarbībās, apgūt zinības pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

Iestādē darbojas divas dažāda vecuma grupas:

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijas vieta Nagļu pagastā

Tālrunis: 26568956

Programma: iestāde realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Programmas kods 01011111.

Mācību valoda: latviešu

Vīzija  

Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā kopj tradīcijas, uztur ģimenes vērtības un veicina bērnu personības veidošanos caur dzīves norišu praktisku izpratni. Sakārtota un pieejama vide, kurā bērns attīta savu radošo potenciālu un gūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes turpmākai dzīvei.

Mērķis

Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, veicinot viņu vispusīgu un  harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, zināšanas, prasmes un attieksmes.

Iestādē darbojas viena jaukta vecuma grupa “Bitītes”

Click to listen highlighted text!