Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes programmu realizācijas vieta Strūžānu pagastā

Adrese: Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643

Tālrunis:  26165373

Epasts:  biruta.bikovska@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00 - 17.00

Iestādes vadītāja: Biruta Bikovska

Tālrunis: 26165373

Epasts: : biruta.bikovska@saskarsme.lv

Programma:
Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 1111)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma (kods 01015611)
Mācību valoda - latviešu.

Izglītības iestādes moto – “Labākais veids, kā padarīt bērnus labus, ir padarīt viņus laimīgus” /Oskars Vailds/

Izglītības iestādes  misija – Mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Bērns ir radošs darītājs, kurš ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un intereses, kontrolē un vada uzvedību un emocijas.

Mūsu pamatvērtības: atbildība, cieņa, sapratne.

Izglītības iestādes pamatmērķis - sagatavot bērnus skolas gaitām un iemācīt būt drošiem, pārliecinātiem par saviem spēkiem un prasmēm. Palīdzēt katram bērnam noticēt sev, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt atsaucīgam, rosināt iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus.

Click to listen highlighted text!