Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde “Skudriņa”

Adrese: Jaunatnes iela-10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645

Tālrunis:  64640034

Epasts:  uljanovapii@saskarsme.lv

Darba laiks: no 7.00 - 18.00, piektdienās no7.00 - 17.30

Iestādes vadītāja: Marina Krole

Epasts: marina.krole@saskarsme.lv

Mērķa grupa: bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam
Programmas:
- Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.

Bērnu skaits: 51
Grupu skaits: 4
Pedagogu skaits: 5 pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas mūzikas skolotāja, skolotājs logopēds
Tehnisko darbinieku skaits:
9

Izglītības iestādes moto: Ar mīlestību pa gudrības taku ...

Mūsu uzdevums:  radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Click to listen highlighted text!