Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

Adrese: Jaunatnes iela 2, Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650

Tālrunis:  28814488

Darba laiks: 7.00– 18.00

Vadītāja: Rita Andrejeva

Tālrunis: 29140890

Epasts: rita.andrejeva@saskarsme.lv

Sākotnēji, 1984. gada 29. martā, tika atvērts jaunuzceltais Latgales LIS bērnudārzs ar plānojumu 6 grupām. Kopš 1991. gada janvāra bērnudārzs ir Viļānu pagasta pakļautībā, ir 5 grupas, vienā ierīkoja ciemata bibliotēku.

1999. gadā pirmsskolas izglītības iestāde reģistrēta ar nosaukumu  “Bitīte”, kas simbolizē čaklumu un strādīgumu. Mūsu moto:

 Tu, bitīt, tik maza, bet darbiņš tev liels!

Savu darbību realizējam saskaņā ar Izglītības likumu, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un divām licenzētām pirmsskolas izglītības programmām:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido  valodu un dažādas prasmes apmēram bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Pirmsskolas grupas strādā darba dienās no 7.00 līdz 18.00, vasaras periodā darba laiks un grafiks var atšķirties. Izglītojamajiem ir nodrošināts pašvaldības autobuss, kuru var izmantot tālākie iestādes mazie apmeklētāji.

Gaidām  Jūsu bērnus, lai kopā rotaļātos, ietu pastaigās,zīmētu, līmētu, vērotu, pētītu, mācītos pazīt burtus un ciparus,  sportotu, dziedātu, dejotu un svinētu svētkus!

2023./2024. m.g iestādi apmeklē 83 audzēkņi, strādā 9 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, metodiķe, logopēde, medmāsa, 13 tehniskie darbinieki. 

Click to listen highlighted text!