Mūžizglītība

Mūžizglītība, kuras ietvarā  ikvienam tiek piedāvāta iespēja izglītoties, apgūt jaunas prasmes un  papildināt savas iemaņas  visas dzīves garumā, Rēzeknes novadā tiek ieviesta, realizējot projektus un  sadarbojoties ar partneriem.

Rēzeknes novada iedzīvotāji var iesaistīties dažādās pieaugušo izglītības programmās, ko piedāvā valsts iestādes, augstākās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kā arī neformālās izglītības aktivitātēs, ko nodrošina bibliotēkas, skolas un  kultūras/tautas nami.

Aktīvākie sadarbības partneri ir:

RTA Mūžizglītības centrs https://www.rta.lv/muzizglitiba

  • piedāvā profesionālo tālākizglītību un neformālo izglītību atbilstoši darba tirgus prasībām un privātām interesēm;
  • izstrādā pasūtījuma programmas pēc darba devēju pieprasījuma;
  • attīsta kvalitatīvu e-mācību vidi un tālmācības iespējas.

Mācību centrs BUTS https://www.buts.lv

  • sniedz formālās un neformālās izglītības pakalpojumus uzņēmumiem un fiziskām personām
  • ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes mācību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā

Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle https://www.nva.gov.lv/lv/filiale/rezeknes-filiale

Plašas kompetenču pilnveides iespējas ikvienam darba tirgū iesaistītajam dod Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/projekti/nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide/

Kontaktinformācija

Elita Opincāne
Rēzeknes novada Izglītības un sporta  pārvalde,

pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste
Tālrunis: 29443013
E-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Aktualitātes

10.05.2023

Vairāk nekā 11 000 nodarbināto pieteikušies digitālo prasmju pilnveidei mācībās pieaugušajiem

Lasīt vairāk

18.04.2023

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24. aprīlim

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!