Izsolē piedāvā iegādāties Zosnas muižu

21.03.2024

Parish news

Rēzeknes novada pašvaldība elektroniskajā izsolē piedāvā iegādāties pašvaldības nekustamo īpašumu “Zosna”, Parka ielā 6, Zosnā, Lūznavas pagastā ar kadastra numuru 7868006 0032. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  – 36 700,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2024. gada 1. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 2. maija plkst. 13.00. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.

Lūznavas pagastā vēsturiski atrodas vairāki muižu kompleksi, viens no tiem – Zosnas muiža, kas būvēta 1870. gadā, laika gaitā veikta apbūve ar papildēkām, kopš 2001. gada ēka netiek izmantota. Īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 3,47 ha.  Rēzeknes novada pašvaldība ir veidojusi dialogu ar dažādām valsts iestādēm un institūcijām, lai rastu iespēju un atbalstu muižas ēkas saglabāšanai un uzturēšanai, tāpēc ir izlemts par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.

Zosnas muiža atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā, ainaviski vērtīgajā teritorijā (TIN5) – Rāznas ezera un tā apkārtnes augstvērtīgā ainavu telpā, kā arī tas atrodas augstvērtīgi ainaviska ceļa posma malā un uz tā atrodas ielas sarkanā līnija (aizsargjosla). 

Izsoles noteikumi paredz, ka uzvarētājs  piecu gadu laikā, veicot saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā, investīcijās ieguldītu vismaz 1 000 000,00 EUR. Tāpat ir jānodrošina nekustamā īpašuma publisko pieejamību vismaz 2/3 no parka un muižas ēkas platības, pārējos objektos pēc saviem ieskatiem.

Izsoles pretendentiem ir jāsagatavo nekustamā īpašuma piecu gadu attīstības programma, norādot kādas aktivitātes (darbības) un tām paredzētās izmaksas šajā periodā tiek plānotas un jānosūta uz e-pastu iveta.ladna@rezeknesnovads.lv. Plašāk par visiem iesniedzamajiem dokumentiem izsoles noteikumos.

Click to Listen highlighted Text!