Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” producentu

28.05.2024

Culture

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” producenta amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 1. obligāta augstākā izglītība pasākumu producēšanā vai mārketinga, komunikācijas, sociālo zinātņu jomā;
 2. obligāta vismaz 1 gada darba pieredze kultūras pasākumu vai projektu producēšanā;
 3. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 4. prasmes izstrādāt un realizēt kultūras aktivitāšu plānu;
 5. prasmes plānot, vadīt un īstenot kultūras aktivitātes un pasākumus;
 6. prasmes veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 7. prasmes analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. valsts valodas prasmes augstākā pakāpē;
 9. vismaz viena svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 10. prasmes strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 11. prasmes pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 12. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 13. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām. Konkursa otrā kārta sastāv no prasmju pārbaudes (praktiskā uzdevuma prezentācijas) un darba intervijas.

Atalgojums pārbaudes laikā EUR 998,00, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. letter of motivation;
 2. description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv.

Click to Listen highlighted Text!