Rēzeknes novada peldūdeņu monitoringa rezultāti augustā

Kā ierasts arī vasaras sezonā Rēzeknes novada pašvaldība veic peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem augusta mēnesī, 35 peldvietās peldēties atļauts, bet vienā peldvietā ir aizliegts un divās peldvietās nav ieteicams peldēties.

Peldēties ir atļauts: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru – Žogotu ezerā, Ratnieku ciema dīķī, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā (Aktīvā pludmale), Rēzeknes upē („Punduri”), Gailuma ezers, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Veresovkā un Lamašos), Viraudas ezerā (Lendžu pagasts), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Gaiduļu ezerā, Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (Vecružina), Maltas upē (Kruķu ciemā), pie Spruktu ūdenskrātuves (Rēzeknes upe), Dziļūta  ezerā, Šosta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu ūdenskrātuvē (Ančupānu atpūtas vieta 1 dīķis), Maltas upe (Viļānu novadā) un Radopoles ezerā, Maltas upe Podļizovkā un dīķis Dekšārēs.

Peldēties aizliegts palielināta zarnu enterokoku daudzuma dēļ: Maltas upē pie Rozentovas tilta.

Peldēties nav ieteicams palielināta e. coli daudzuma dēļ: Rēzeknes upe pie Polūdņu tilta, Stoļerovas pagasts un Bižu ezers, Griškānu pagasts.

Physico-chemical and microbiological examinations were performed, as well as visual observations of each bathing site.

The bathing sites in Luban Lake (Gaigalavas parish area) and Razna Lake (Lipušku village at the school) are included in the list of bathing sites to be monitored by the State budget.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2023. gadā  Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”.

Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste, tālr. 646 07195, e-pasts ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv

Click to Listen highlighted Text!