Rēzeknes novada peldūdeņu monitoringa rezultāti augustā

11.08.2023

Vide un tūrisms

Kā ierasts arī vasaras sezonā Rēzeknes novada pašvaldība veic peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem augusta mēnesī, 35 peldvietās peldēties atļauts, bet vienā peldvietā ir aizliegts un divās peldvietās nav ieteicams peldēties.

Peldēties ir atļauts: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru – Žogotu ezerā, Ratnieku ciema dīķī, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā (Aktīvā pludmale), Rēzeknes upē („Punduri”), Gailuma ezers, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Veresovkā un Lamašos), Viraudas ezerā (Lendžu pagasts), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Gaiduļu ezerā, Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (Vecružina), Maltas upē (Kruķu ciemā), pie Spruktu ūdenskrātuves (Rēzeknes upe), Dziļūta  ezerā, Šosta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu ūdenskrātuvē (Ančupānu atpūtas vieta 1 dīķis), Maltas upe (Viļānu novadā) un Radopoles ezerā, Maltas upe Podļizovkā un dīķis Dekšārēs.

Peldēties aizliegts palielināta zarnu enterokoku daudzuma dēļ: Maltas upē pie Rozentovas tilta.

Peldēties nav ieteicams palielināta e. coli daudzuma dēļ: Rēzeknes upe pie Polūdņu tilta, Stoļerovas pagasts un Bižu ezers, Griškānu pagasts.

Tika veikti fizikāli - ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku ciemā pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2023. gadā  Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”.

Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste, tālr. 646 07195, e-pasts ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!