Zināmi “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2023” nominanti

28.02.2024

For young people

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2023. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2023”.

Konkursa rezultātā tika pieteikti 49 nominanti deviņās nominācijās:

GADA JAUNIETIS/TE:

 • Ainārs Kiserovskis
 • Alise Amanda Braze
 • Ksenia Jakusoka
 • Laima Loreta Treikule
 • Lauma Pucheite 
 • Livdane of May
 • Marta Elizabete Čakārne

GADA SKOLĒNS:

 • Adriana Goroščaka
 • Alexander Fiodorov
 • Andrejs Dičko 
 • Kristiāns Zaķēns
 • Matīss Šķesters

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS:

 • Agija Vonoga
 • Iļja Gruznovs
 • Mareks Malinovskis 
 • Ruth Vonoga 
 • Valērija Kurilina

GADA JAUNAIS MĀKSLINIEKS:

 • Egita Putniņa
 • Laura Doropolska
 • Rebeka Kristiāna Skudra

GADA JAUNATNES DARBINIEKS:

 • Daina Žogota
 • Jekaterina Itkača
 • Sarmite Broadsha
 • Snežana Spridzāne
 • Tamara Kablanova
 • Victoria Sam
 • Ilze Čudare-Sergejeva

JAUNATNEI DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTS/PILSĒTA:

 • Čornaja civil parish
 • Makonkalns civil parish
 • Kaunatas civil parish

GADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA:

 • Viļānu vidusskolas skolēnu pašpārvalde

GADA JAUNATNES PASĀKUMS:

 • Pasākums "Piknika vietas atklāšana" Lendžos.
 • Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Move to Improve vol.2" 
 • Neformālās apmācības "Latgale iespējas jauniešiem"
 • Iniciatīvu projekts biedrībām un nodibinājumiem "Pīdzeivojumi dobā"
 • Projektu konkursa "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" nometne "Vienoti kopā"
 • Jaunatnes iniciatīvu projekts "Izspēlē Viļānus!"
 • "Izlaušanās" – pasākums, Čornajas jauniešu centrā "Horizonts"
 • Neformālās apmācības "Domā zaļi – dzīvo zaļi"
 • Projektu konkursa "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" nometne "Tradīciju virpulī"
 • Viļānu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pasākums "Skolotāju diena – 2023"

GADA AKTĪVĀKAIS JAUNATNES PAGASTS:

 • Berzgales civil parish
 • Čornaja civil parish
 • Ilzeskalna civil parish
 • Kaunatas civil parish
 • Makonkalns civil parish
 • Nautrenu civil parish
 • Sherjanu civil parish
 • Vilanu town

Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 15. martā, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, plkst. 15.00.

Ieeja Jaunatnes gada balvas 2023 apbalvošanas svinīgajā ceremonijā tikai ar ielūgumiem!

Aivars Mežatučs, Rēzekne municipality youth affairs specialist

Click to Listen highlighted Text!