Zināmi “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2023” nominanti

28.02.2024

Jauniešiem

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2023. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2023”.

Konkursa rezultātā tika pieteikti 49 nominanti deviņās nominācijās:

GADA JAUNIETIS/TE:

 • Ainārs Kiserovskis
 • Alise Amanda Braze
 • Ksenija Jakušonoka
 • Laima Loreta Treikule
 • Lauma Pučeite 
 • Maija Livdāne
 • Marta Elizabete Čakārne

GADA SKOLĒNS:

 • Adriana Goroščaka
 • Aleksandrs Fjodorovs
 • Andrejs Dičko 
 • Kristiāns Zaķēns
 • Matīss Šķesters

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS:

 • Agija Vonoga
 • Iļja Gruznovs
 • Mareks Malinovskis 
 • Rūta Vonoga 
 • Valērija Kurilina

GADA JAUNAIS MĀKSLINIEKS:

 • Egita Putniņa
 • Laura Doropoļska
 • Rebeka Kristiāna Skudra

GADA JAUNATNES DARBINIEKS:

 • Daina Žogota
 • Jekaterina Itkača
 • Sarmīte Broliša
 • Snežana Spridzāne
 • Tamāra Kablanova
 • Viktorija Semule
 • Ilze Čudare-Sergejeva

JAUNATNEI DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTS/PILSĒTA:

 • Čornajas pagasts
 • Mākoņkalna pagasts
 • Kaunatas pagasts

GADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA:

 • Viļānu vidusskolas skolēnu pašpārvalde

GADA JAUNATNES PASĀKUMS:

 • Pasākums "Piknika vietas atklāšana" Lendžos.
 • Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Move to Improve vol.2" 
 • Neformālās apmācības "Latgale iespējas jauniešiem"
 • Iniciatīvu projekts biedrībām un nodibinājumiem "Pīdzeivojumi dobā"
 • Projektu konkursa "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" nometne "Vienoti kopā"
 • Jaunatnes iniciatīvu projekts "Izspēlē Viļānus!"
 • "Izlaušanās" – pasākums, Čornajas jauniešu centrā "Horizonts"
 • Neformālās apmācības "Domā zaļi – dzīvo zaļi"
 • Projektu konkursa "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" nometne "Tradīciju virpulī"
 • Viļānu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pasākums "Skolotāju diena – 2023"

GADA AKTĪVĀKAIS JAUNATNES PAGASTS:

 • Bērzgales pagasts
 • Čornajas pagasts
 • Ilzeskalna pagasts
 • Kaunatas pagasts
 • Mākoņkalna pagasts
 • Nautrēnu pagasts
 • Strūžānu pagasts
 • Viļānu pilsēta

Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 15. martā, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, plkst. 15.00.

Ieeja Jaunatnes gada balvas 2023 apbalvošanas svinīgajā ceremonijā tikai ar ielūgumiem!

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

Click to listen highlighted text!