Griškānu pre-school education institution “Sprudzs”

Address: Maximum sentence length exceeded.

Phone:  26150461

Epasts:  griskanipii@saskarsme.lv

Darba laiks: Parka street 3, Sprudzev, Griškānu civil parish

The Head of the Authority: Every working day from 7.00 to 18.00.

Phone: 26150461

Epasts: Svetlana

Mērķa grupa: No 1,5 gada līdz 7 gadiem  (ar atzinumu no sociālās pārvaldes uzņemam arī no 1 gada vecuma bērnus, jo ir nodrošināta tāda vecuma grupa).

Programmas: Iestāde realizē divas licenzētas programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611).

Programmes: The institution shall implement two licensed programmes: the general pre-school education programme and the general pre-school education programme of minorities.

  • Latvian People's dance;
  • Latvian folklore 5-6 g.v. children;
  • English;
  • silto smilšu terapija;
  • joga.

Number of groups: 8 groups, broken down by age.

Bērnu skaits: 2023/2024 mācību gadā iestādi apmeklē 106 bērni.

Number of teachers: 14

Number of technical staff: 15 (+4 fuels in the winter period).

Izglītības iestādes moto: Skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ikreizi atklāt to no jauna.

The motivation of the educational institution: to look at the world with the eyes of the child and to reopen it every time.

  • Komunikācijas prasmju pilnveidošana latviešu valodā, veicinot bērnu runas attīstību.
  •  Lasītprasmes attīstīšana un veicināšana mācību procesā.
  • Digitālo tehnoloģiju efektīva un jēgpilna izmantošana mācību procesā.

patriotic education.

Click to Listen highlighted Text!