Binding Provisions Projects

Draft amendments to the binding regulation No 41 on public policy in the Rēzekne municipality

Publicēts 24.02.2012

Draft amendments to the binding Regulation No 12 “on the social assistance benefits of the municipality of Rezekne”

Publicēts 27.01.2012

Draft binding rules on the modalities of the involvement of priority unemployed in the municipality of Rezekne “paid temporary public works”

Publicēts 27.01.2012

Draft binding regulation “amending the binding regulations No 52 of the municipality of Rēzekne of 17 February 2011”

Publicēts 22.11.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1″

Publicēts 28.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.13″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52″

Publicēts 14.10.2011

Click to Listen highlighted Text!