Binding Provisions Projects

Draft binding rules “on the enforcement of compulsory enforcement of real estate tax notices in the municipality of Rēzekne”

Publicēts 12.09.2012

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 67 of the municipality of Rēzekne of 19 January 2012 on immovable property tax in the municipality of Rezekne in 2012”

Publicēts 18.07.2012

„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 15.04.2010. saist.noteik. Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 10.07.2012

Draft binding regulation “amending the binding Regulation No 73 of 5 April 2012 on the maintenance of real estate in Rēzekne municipality”

Publicēts 10.07.2012

Draft binding rules on amendments to binding Regulation No 12 “on the social assistance benefits of the municipality of Rezekne”

Publicēts 15.06.2012

Amending Regulation No 38 on the management of municipal waste in the municipality of Rēzekne

Publicēts 25.05.2012

Binding provisions on the repeal of binding Regulation No 77

Publicēts 11.05.2012

Draft binding rules amending Regulation No 38 on the management of municipal waste in the municipality of Rēzekne

Publicēts 20.04.2012

Draft binding rules amending Regulation No 42 on the maintenance of domestic animals in the municipality of Rēzekne

Publicēts 21.03.2012

Draft binding rules on amendments to binding Regulation No 1 “By-laws of the municipality of Rezekne”

Publicēts 21.03.2012

Click to Listen highlighted Text!