Saistošo noteikumu projekti

„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 15.04.2010. saist.noteik. Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 10.07.2012

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 10.07.2012

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Publicēts 15.06.2012

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 25.05.2012

Saistošie noteikumi par saistošo noteikumu Nr.77 atcelšanu

Publicēts 11.05.2012

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 20.04.2012

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 21.03.2012

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”

Publicēts 21.03.2012

Saistošo noteikumu projekts „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”

Publicēts 20.03.2012

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 20.03.2012

Click to listen highlighted text!