Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu projekts „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”

Publicēts 18.03.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””

Publicēts 18.02.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”

Publicēts 28.01.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

Publicēts 28.01.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem””

Publicēts 28.01.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2013.gadā”

Publicēts 10.01.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”

Publicēts 08.01.2013

Saistošo noteikumu projekts „Par dzīvu cūku tirdzniecības ierobežojumiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 12.12.2012

Saistošo noteikumu projekts „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”

Publicēts 12.11.2012

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību””

Publicēts 23.10.2012

Click to listen highlighted text!