Saistošo noteikumu projekti

Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”

Publicēts 24.02.2012

Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Publicēts 27.01.2012

Saistošo noteikumu projekts par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Publicēts 27.01.2012

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52”

Publicēts 22.11.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1″

Publicēts 28.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.13″

Publicēts 14.10.2011

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52″

Publicēts 14.10.2011

Click to listen highlighted text!