Services

UTILITIES

SERVICEMAKSA
Par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā un Dekteru ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs                   1,13 EUR/m3 + PVN
Par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā  kanalizācijas pakalpojumu tarifs1,55 EUR/m3 + PVN
Asenizācijas pakalpojums par 1 reizi Nautrēnu teritoriālajā vienībā9,98 EUR/reize + PVN
Asenizācijas pakalpojums par 1 km Nautrēnu teritoriālajā vienībā0,97 EUR/km +PVN
Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas Rogovkas attīrīšanas iekārtās1,18 EUR/m³+ PVN
Apsaimniekošana:  dzīvojamā māja  “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts0,10 EUR per m ² + VAT
Īres maksa īrniekiem:
residential spaces with partial convenience0,30 EUR par m²+ PVN
residential spaces without convenience0,20 EUR par m²+ PVN

OTHER PAID SERVICES

SERVICE (īslaicīga telpu noma)MAKSA
Nautrēnu sporta halle–kultūras nams0,13 EUR par 1 m²/diennaktī + PVN
Nautrēnu vidusskolas dienesta viesnīca (apmācību nometnēm)0,18 EUR par 1 m²/diennaktī + PVN
Click to Listen highlighted Text!