Pakalpojumi

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSA
Aukstais ūdens, ja uzstādīts ūdens skaitītājs0,64 EUR par m³+ PVN
Aukstais ūdens, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs(viena cilvēka ūdenspatēriņa norma mēnesī 5 m³)3,20 EUR par vienu cilvēku+ PVN
Kanalizācija, ja uzstādīts ūdens skaitītājs0,77 EUR par m³+ PVN
Kanalizācija, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs3,85 EUR par vienu cilvēku+ PVN
Kanalizācijas akas izsūknēšana un izvešana10,51 EUR par 1 mucu (10 m³ ) + PVN + ceļa izdevumi 0,48 EUR/km + PVN (daudzbērnu ģimenēm maksas atvieglojumi 50% apmērā)
Apsaimniekošana: “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts0,10 EUR par m² + PVN
Īres maksa īrniekiem, kuri līdz 31.12.2018. pašvaldībā ir iesnieguši dzīvojamās platības atsavināšanas pieteikumu:
dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām0,07 EUR par m²
dzīvojamām telpām bez ērtībām0,04 EUR par m²
Īres maksa īrniekiem, kuri līdz 31.12.2018. pašvaldībā nav iesnieguši dzīvojamās platības atsavināšanas pieteikumu:
dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām0,30 EUR par m²
dzīvojamām telpām bez ērtībām0,20 EUR par m²

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSA
Telpu noma: sporta halle – kultūras nams13,43 EUR/stundā + PVN
Nautrēnu vidusskolas dienesta viesnīcas pakalpojumi5,50 EUR (vienam cilvēkam diennaktī) + PVN
Biroja pakalpojumi:
Par A4 formāta dokumentu kopēšanu no vienas puses0,07 EUR + PVN
no abām pusēm0,10 EUR + PVN
Par A3 formāta dokumentu kopēšanu no vienas puses0,12 EUR + PVN
no abām pusēm0,19 EUR + PVN
Traktora Belarus 1025 pakalpojumi (sniega tīrīšana)15,50 EUR stunda + PVN
Click to listen highlighted text!