Izglītības un kultūras iestādes

Nautrēnu pagasts ir bagāts ar radošiem un aktīviem iedzīvotājiem. Pagastā darbojas seši amatiermākslas kolektīvi – VPDK “Vasalinki”, JDK “Troks voi”, Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis, Rogovkas amatierteātris, Dekteru amatierteātris un jauniešu rokgrupa “Vysu voi nadaudz” , kā arī notiek dažādu pulciņu nodarbības. Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs piedāvā iespējas jauniešiem aktīvi darboties, viņi iesaistās pasākumu tapšanā, dažādos konkursos, ikdienas aktivitātēs un projektos. Tāpat pagastā ir daudz sportisku iedzīvotāju, kas spēlē volejbolu, basketbolu, futbolu, galda tenisu, novusu, nūjo, skrien un piedalās sacensībās.

Nautrēnu pagasta izglītības iestādes

Nautrēnu pagasta bibliotēka

Adrese: “Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652

Vadītāja: Nellija Viļuma

Tālrunis: 64644416 (bērnudārzā)

Mob.tālr: 26363203

E-pasts: nellija.viluma@rezeknesnovads.lv

Nautrēnu sporta halle - kultūras nams

Kultūras nams Nautrēnu sporta halle - kultūras nams tika uzcelts 2000. gadā un nu jau 20 gadus savās telpās dod iespēju baudīt kultūru un pierādīt sevi dažādos sporta veidos. Nautrēnu sporta hallē - KN notiek dažādi pasākumi - tradicionālie, koncerti, teātra izrādes, kino seansi, tematiskie pasākumi u.c. 

Adrese: "Halle", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Tel.: 28335357

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., LV-4652
 
Vadītāja: Inga Vigule
 
Telefons: 28335357
 

.

Nautrēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis "Rogovka"

NautrēniDibināts: 1985. gada 21. decembrī

Pirmo reizi uzstājoties, ansambļa krājumā bija vien divas dziesmas. Tad nāca godi - kāzas, bēres, gadatirgi, gadskārtu ieražu svētki - tā arī dziesmu vācelīte sakrājās pilna. Ar dziesmām un balsīm priecēts ne vien Rēzeknes novads un tuvējie novadi, bet arī koncertēts Rīgā un ārzemēs.

Darbības laikā ansamblis plaši uzstājies visus, kur vien sauc muzicēt, arī kāzās, bērēs, jubilejās, dziesmusvētkos, folkloras ansambļu salidojumos, mūzikas festivālos, visos "Baltica" festivālos un citur.

Ansambļa repertuārā galvenokārt ir Nautrēnu novada dziesmas. Netiek aizmirsts par novadnieku P. Miglinīka, Fr. Kempa, A. Kūkoja, P. Jurciņa u.c. sacerētajiem dziesmu tekstiem, teicieniem, apdziedāšanām kā arī Latgales novada tradiconālajām rotaļām. Ansamblis uzstājas arī kopā ar deju kolektīviem - gan jauniem, gan veciem māca rotaļdejas.

Mēģinājumi notiek Rogovkas Hallē. Tel.: 29440594 

Nautrēnu jauniešu rokgrupa "Vysu voi nadaudz"

Tālrunis: 25901043

E-pasts: sovvalniks@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2020

Vadītājs: Ingars Gusāns

Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Troks voi”

Dibināšanas gads: 2012

Vadītāja: Ingūna Ludborža

Nautrēnu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vasalinki”

Vasalinki scaledTālrunis: 26584286

Dibināšanas gads: 2018

Vadītāja: Ingūna Ludborža

Nautrēnu pagasta Rogovkas amatierteātris

Tālrunis: 26421838

E-pasts: marutamiscenko@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1998.
Vadītāja: Maruta Miščenko

Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris

Tālrunis: 29122057

E-pasts: erika.bozovica@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1915.
Vadītāja: Ērika Bozoviča

Nautrēnu novadpētniecības muzejs

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Tālrunis: 64649890

E-pasts: nautreni@edu.rdnet.lv

Click to listen highlighted text!