Administrācija

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
GrāmatvedeLilija Migliniece
Zemes lietu speciālisteAnna Kūkoja, t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultanteAnastasija Saleniece,
e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv,  t. 64628806 mob.t. 25645875 .Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektoreKristīne Pukinska, tālr. 64603580. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese„Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pastsnautreni.pag@e-apollo.lv
RekvizītiAS “Swedbank”
Norēķinu konts LV44HABA0551046048229
Kods HABALV22
Reģistrācijas kods: 40900027430
Ģimenes ārsteInāra Oļševska – ģimenes ārsta un zobārsta prakse,
Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652, t.:64640992
Click to listen highlighted text!