Nautrēnu pagasts

15689.9 ha

Pagasta kopējā platība

50 ha

ūdeņi

2310 ha

meži

10790 ha

l/s izmantojamā zeme

967

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Nautrēnu pagasts Rēzeknes novadā atrodas vistālāk uz ziemeļiem, tas robežojas ar Balvu novada Krišjāņu pagastu, Ludzas novada Salnavas un Mežvidu pagastu, Rēzeknes novada Ilzeskalna, Dricānu, Strūžānu un Gaigalavas pagastu. Attālums no pagasta centra, Rogovkas, līdz novada centram, Rēzeknei, ir 24 km, līdz Ludzai – 35 km. 1998. gada 8. oktobrī Nautrēnu pagasts, kas agrāk atradās Ludzas novada sastāvā, apvienojās ar blakus esošo Miglinieku pagastu, savukārt 1999. gada 1. septembrī pievienojās Rēzeknes novadam.

Pagasta teritorijā ir 82 ciemi, no tiem lielākais ir Rogovka, kurā dzīvo piektā daļa no visiem pagasta iedzīvotājiem, otra lielākā apdzīvotā vieta, kas atrodas 2 km no Rogovkas, ir Rasnupļi, trešais lielākais ciems ir Dekteri – bijušā Miglinieku pagasta administratīvais centrs.

Ezeri un upes: Pagasta dienvidu daļā, Burzovas paugurainē, atrodas Pujatu ezers (36,6 ha) un Mozezers (4,6 ha). No tā iztek Vīces strauts, kuru aizsprostojot, izveidota mākslīgā ūdenskrātuve Opiņku ciemā — Opiņku ezers. Vīces strauts, no ezera iztekot, pārdēvēts par Zušupi. Lielākā pagasta upe ir Iča (garums 68 km), kas iztek no Čakšu ezera Ilzeskalna pagastā un ietek Aiviekstē. Ičas pietekas pagasta teritorijā — Zušupe (14 km), Starica (12 km), Strodu upīte (15 km). .

Derīgie izrakteņi pagastā ir māls, smilts, grants, kūdra, saldūdens kaļķiezis, dolomīts. Viena no lielākajām ir Peikstuļneicas-Salas kūdras atradne.

Pagastā reģistrētas 55 zemnieku saimniecības,  4 privātie veikali, kafejnīca. Rogovkas ciemā atrodas pasts, ģimenes ārsta prakse, Nautrēnu aptieka, 2000. gadā atklātā un 2013.gadā renovētā sporta un kultūras halle, pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, bibliotēka, Nautrēnu Romas katoļu baznīca,  jauniešu centrs “Rogovka”, kā arī novada kultūras tradīcijām bagātā Nautrēnu vidusskola, kurā atrodas arī J. Soikana bērnu mākslas skolas Nautrēnu filiāle un Latgales kultūrvēstures un latgaliešu valodas metodiskais centrs.

Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta karte latgaliski

Nautreni_original_2_50_compressed

Click to listen highlighted text!