Pagasta informatīvais izdevums “Nautrēnu Ziņas”

junijs-2023-1

Janvāris - Februāris 2020.

Marts 2020.

Aprīlis. 2020.

Maijs 2020.

Jūnijs 2020.

Jūlijs 2020.

Augusts 2020.

Janvāris 2019.

Marts 2019.

Aprīlis 2019.

Maijs 2019.

Jūlijs 2019.

Septembris 2019.

Oktobris 2019.

Novembris 2019.

Decembris 2019.

Janvāris 2018.

Februāris 2018.

Marts 2018.

Aprīlis 2018

Maijs 2018.

Augusts 2018

Septembris 2018.

Oktobris 2018.

Decembris 2018.

Februāris 2017.

Marts 2017.

Aprīlis 2017.

Maijs 2017.

Septembris 2017.

Oktobris 2017.

Decembris 2017.

Janvāris 2016.

Februāris 2016.

Marts 2016.

Aprīlis 2016.

Maijs 2016.

Jūnijs 2016.

Septembris 2016.

Decembris 2016.

Janvāris 2015

Marts 2015

Maijs 2015

Jūnijs 2015.

Jūlijs 2015.

Augusts 2015.

Septembris 2015.

Novembris 2015.

Decembris 2015.

Marts 2014

Aprīlis-2014

Maijs 2014

Novembris-2014

Decembris 2014

Click to listen highlighted text!