Methodological work

Metodiskais darbs 2023./2024.m.g.

Target

Increase the quality of the educational process of the educational institutions of Rezekne and the professional competencies of teachers

Priorities

 • Lasītprasmes attīstīšana un pilnveidošana mācību procesā un izglītības vidē
 • Laviešu valodas lietojuma pārraudzība mācību procesā
 • Digitālo prasmju pilnveide un nostiprināšana mērķtiecīgai izmantošanai mācību procesa nodrošināšanā pamatizglītībā
 • Individuālā atbalsta sniegšana iekļaujošas izglītības kontekstā, kā arī skolēniem, kuriem  identificēts risks priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 
 • Mācību procesa pārraudzība priekšmetos, kuros, 9. klasi beidzot, tiek kārtoti Valsts pārbaudes darbi
 • Jauniešu  pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošana, apgūstot augstākā līmeņa padziļinātos kursus
 • Mācīšanās procesa plānošanas un karjeras virzības aktualizēšana atbilstoši izglītojamo individuālajiem mērķiem

Accent

 • Updating the field of learning as a learning community
 • Cooperation within the framework of each field of learning in the planning of learning content and approach
 • Identification, sharing and sharing of good practice
 • Professional development of teachers
 •  Development of digital skills
 • Data mining, aggregation, coverage planning

Methodological forms of work

 • Analysis of scientific pedagogical literature and recent knowledge, pedagogical process research, integration of innovative ideas into pedagogical practice;
 • Organisation of pedagogical methodological measures, involvement of teachers;
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides atbalsts, programmu izstrāde, īstenošana;
 • Promotion of cooperation for the exchange of professional experience, dissemination of good practice.

Contact:

Elita Opincane, Pedagogical Methodological Work and Lifelong Learning Specialist of Education and Sport Administration of Rezekne

Phone: 64607186; 29443013

e-mail: elita.opincane@saskarsme.lv

Click to Listen highlighted Text!