Services

Maltas apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (Silmalas pagasts) (spēkā esošs uz 02.11.2023.)  

No. p.m.Type of serviceThe unit of measurePrice excluding VAT (in euro)VAT (euro)Price with VAT (in euro)Decision No, date
1.Kruķu kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1m2/ diennaktī0,190,040,23  Nr.1271 no 02.11.2023.
2.Ružinas kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1m2/ diennaktī0,300,060,36  Nr.1271 no 02.11.2023.
3.Silmalas kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1m2/ diennaktī0,150,030,18  Nr.1271 no 02.11.2023.
4.Štikānu kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1m2/ diennaktī0,280,060,34  Nr.1271 no 02.11.2023.
5.Tiskādu pamatskolas sporta zāles telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaitaEuro par 1m2/ diennaktī0,160,030,19Nr.1271 no 02.11.2023.
6.Use of the shower room at the centre of GornicaEuro/  1 apmeklējums3,200,673,87Nr.1133 no 03.11.2022.
7.Washing of laundry at the centre of GornicaEuro/ 1 mazgāšanas cikls1,440,301,74Nr.1133 no 03.11.2022.
8.Ūdensapgāde: Kruķu, Vecružinas, Gorņicas, Štikānu ciemosEuro/m31,490,311,80Nr.1193 no 17.11.2022.
9.Notekūdeņu attīrīšana: Kruķu, Vecružinas, Gorņicas, Štikānu ciemosEuro/m32,040,432,47Nr.1193 no 17.11.2022.
10.Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas Silmalas pagastāEuro/m31,690,352,04Nr.650 no 18.05.2023.
11.Exportation of wastepēc faktiskajiem izdevumiem (pēc deklarēto, pēc faktiski dzīvojošo  skaita vai mājas kopsapulces lēmuma). ALAAS pakalpojums.
12.Gāzes padeve  (Vecružina)Euro/m34,270,905,17Nr.11 no 19.05.2011.
13.Gāzes abonēšanas maksa (Vecružina)Euro/                   1 pieslēgums1,310,281,59Nr.11 no 19.05.2011.
14.Apkure, Parka iela 3,VecružinaEuro/ 1MWh (fiziska persona- PVN 12%)105.7312.69118.42Nr.1098 no 05.10.2023.  
  Euro/ 1MWh (juridiska persona- PVN 21%)105.7322.20127.93Nr.1098 no 05.10.2023.  
Click to Listen highlighted Text!