Pakalpojumi

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI (BEZ PVN), spēkā esoši uz 01.01.2023.

PakalpojumsIzcenojums    bez PVN
Silmalas kultūras nama zāles izmantošana16,63  EUR par 1 stundu
Ružinas kultūras nama zāles izmantošana7,49 EUR par 1 stundu
Kruķu kultūras nama zāles izmantošana19,35 EUR par 1 stundu
Kruķu kultūras nama ēdamzāles izmantošana5,81 EUR par 1 stundu
Štikānu kultūras nama zāles izmantošana11,49 EUR par 1 stundu
Tiskādu pamatskolas sporta zāles izmantošana9,79 EUR par 1 stundu
Dušas telpas izmantošana Gorņicas dienas centrā3,20 EUR par 1 apmeklējumu
Veļas mazgāšana Gorņicas dienas centrā1,44 EUR par 1 mazgāšanas ciklu
Zāles pļaušana ar trimmeri7,55 EUR par 1 stundu
Santehniķa pakalpojumi (ar pakalpojuma saņēmēja materiāliem)4.50 EUR par stundu
Traktora T 150 izmantošana37,76 EUR par 1 stundu
Biroja pakalpojumi: A4 formāta lapas kopēšana no vienas puses0.07 EUR par vienu lapu
A4 formāta lapas kopēšana no abām pusēm0.10 EUR par vienu lapu
A3 formāta lapas kopēšana no vienas puses0.12 EUR par vienu lapu
A3 formāta lapas kopēšana no abām pusēm0.19 EUR par vienu lapu

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES KOMUNĀLO PAKALPOJUMU IZCENOJUMI (BEZ PVN), spēkā esoši uz 01.01.2023.

PakalpojumsIzcenojums bez PVN
Ūdensapgāde: Kruķu, Vecružinas, Gorņicas un Štikānu ciemos  1.49 EUR par 1m³. 17.11.2022. lēmums Nr. 1193
Notekūdeņu attīrīšana: Kruķu, Vecružinas, Gorņicas un Štikānu ciemos  2.04 EUR par 1m³. 17.11.2022. lēmums Nr. 1193
Atkritumu izvešanapēc faktiskajiem izdevumiem (pēc deklarēto, pēc faktiski dzīvojošo  skaita vai mājas kopsapulces lēmuma). ALAAS pakalpojums.
Gāzes padeve  (Vecružina)5.17 EUR par 1 m3 (ar PVN)     lēmums 19.05.2011. Nr.11
Gāzes abonēšanas maksa (Vecružina)1.59 EUR par 1 pieslēgumu (ar PVN) lēmums 19.05.2011. Nr.11
Apkure, Parka iela 3,Vecružina185,67 EUR par 1 MWh (bez PVN 12%). 2022.gada 22.septembra lēmums Nr.976.
Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas0,91 EUR par 1m³. 04.03.2021. lēmums Nr.5
Click to listen highlighted text!