Silmalas pagasts

19472.9 ha

Pagasta kopējā platība

619.8 ha

ūdeņi

4350 ha

meži

12388 ha

l/s izmantojamā zeme

2412

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Silmalas pagasts platības ziņā ir lielākais Rēzeknes novadā un viens no lielākiem Latvijā. Silmalas pagastā dzīvo 9,4 % no Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Pagasts ir daudznacionāls, no iedzīvotājiem 69,4 % ir krievi, 25,6 % latvieši, 1,7 % – baltkrievi, 3,3 % - pārējās tautības.

Silmalas pagasts atrodas Latgales augstienes rietumos, Rēzeknes novada rietumu daļā, 25 km attālumā no novada centra Rēzeknes, 40 km attālumā no Preiļiem un 250 km attālumā no Rīgas. Pagasta teritorija robežojas ar Viļānu novada Sokolku, Rēzeknes novada Sakstagala, Ozolmuižas, Ozolaines, Lūznavas, Maltas, Feimaņu pagastu un Riebiņu novadu. Pagastu šķērso valsts nozīmes ceļš Viļāni — Malta. Tuvākā dzelzceļa līnija ir Sanktpēterburga — Varšava ar dzelzceļa staciju Maltā.

Silmalas pagasts ir ievērojams ar lielu apdzīvoto vietu skaitu. Pagastā ir 77 ciemi. Lielākie ciemi ir Vecružina (365 iedzīvotāji), Kruki (311 iedzīvotāji), Gornica (239 cilvēki), Štikāni (282 iedzīvotāji), Tiskādi (138 cilvēki), Pustinka ( 118 cilvēki), Prezma ( 86 cilvēki). Senākie ciemi ir Vecružina un Prezma, pārējie izveidojušies padomju laikā, attīstoties kolhoziem.

Silmalas pašvaldība ir izveidojusies, apvienojot Silmalas un Čulku ciemu padomes 1975. gadā, bet 1987 .gadā pievienotas Kruku un Ružinas ciemu padomes. 1990. gadā Silmalas ciema padomei tika piešķirts pagasta statuss. Savdabīgu skaistumu pagasta ainavai piešķir ezeri un upes. Lielākā ūdenstece ir Maltas upe (115 km garums, t.sk. Silmalas pagasta teritorijā 36,3 km). Maltai ir 7 pietekas: Liska, Līčupe, Šaloņa, Ciskadka, Prezma, Mozgupe un Vertukšņa, kuras ir 10— 15 km garas. Pagastā ir 9 ezeri. Vislielākais ezers pagasta teritorijā ir Tiskādu (Ciskodu) ezers (platība 179 ha, vidējais dziļums 3 m, lielākais dziļums 7 m. Mazākie ezeri ir Ludinkas, Tomsiņš, Jerzovkas, Prezmas, Kaulinku, Gluhoje, Lošu, Vedusčeje, Baļucku un Slepoje, kuru platība 3 — 12 ha.

Pagasta teritorijā atrodas četras veselības aprūpes iestādes: Ružinas doktorāts (ģimenes ārste S.Sorokina), Silmalas feldšeru un vecmāšu punkts (Gornicā), feldšeru un vecmāšu punkti Kruķos un Štikānos.

Kopš 2004. gada novembra, pateicoties dalībai Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā projektā, pagastā reizi mēnesī iznāk informatīvais izdevums Silmalas Dzīve, kas ir populārs iedzīvotāju vidū, jo sniedz informāciju par sava pagasta aktivitātēm lauksaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras , sociālajā jomā, raksta par pagasta cilvēkiem, to dzīvi.

Click to listen highlighted text!