SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

Address: Parka street 10, Malta, Maltese civil parish, Rezekne municipality, LV-4630
Maltas iecirknis - 64631056 (kase, lietvedība), 22041477, 26364437 (tehniskā palīdzība)
Strūžānu iecirknis - 27314447
Viļānu iecirknis - 64662756, 26171835
E-pasts: rnk@rnk.lv

Waze
Name, registration number

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģ. Nr. 42403000932

Legal address

Parka street 10, Malta, Maltese civil parish, Rezekne municipality, LV-4630

Home page address of the capital company

https://www.maltasdzksu.lv/index.php(mājaslapa šobrīd izstrādes procesā)

Amount of equity capital:

3 183 073 EUR

General strategic objectives, information regarding the activities of the capital company and commercial activities

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  ir dibināts 1991. gada 7. novembrī, kopš 21.10.2004. uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr. 24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei. Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltas ciemā, Lūznavas pagasta Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos, Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, Viļānu pilsētā, Jaunviļānu, Lauzinieku, Radopoles, Strupļu, Skudnovkas, Dekšāres, Atspukas, Aļņu ciemā.

Medium-term operational strategy 2022-2027
(ir spēkā līdz jaunas stratēģijas apstiprināšanai)

Results of the implementation of the financial objectives and non-financial objectives of the capital company

Darba plāna izpilde II ceturknsi 2024. gads
Darba plāna izpilde I ceturksnis 2024. gads 

Contributions paid to the local government budget

Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 2023. gadā
Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 2022. gadā

Information regarding the financing of the local government budget received and the utilisation thereof

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Informācija par saņemto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un tā izlietojumu
Project co-financing
Contributions to increase equity capital
Project co-financing 2020

Reports drawn up by a capital company (unverified)

Operational balance 2021
Profit or loss calculation 2021 Fig. 1

Annual accounts audited by the sworn auditor

Year 2023
2022

Information on the structure of the property

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  dibinātājs ir viens dalībnieks: Rēzeknes novada pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldībai pieder 3 163 073 kapitāla daļas. Ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Organisational structure information

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška ( (Ērika Teirumnieka no 05.01.2024.)
Organisational structure

Information on the amount and recipients of each donation (donation) received and carried out

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” neveic dāvināšanu (ziedošanu).
SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” nav saņēmis ziedojumus un dāvinājumus.

Procurement information

https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi

Other relevant information

https://maltasdzksu.lv

Statutes

Statutes

By-laws
Contracts
Member of the Board

Jānis Kravalis

Information regarding meetings of shareholders of capital company, agenda and decisions

Dalībnieku sapulce 2024. g.
Dalībnieku sapulce 2023.g.
Meeting of participants in 2022

Principles of remuneration policy and information on the remuneration of a member of the board of directors

Remuneration of a member of the Management Board
Information to be disclosed
Information to be disclosed

Lēmums par SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

The decision 
Tarifi

Click to Listen highlighted Text!